Leserbrev:

Hvorfor aksjonerte barnehagene?

Barnehagen stengte tidligere forrige onsdag, på grunn av at de skal være med å markere mot forslaget som ligger inne i statsbudsjettet.  Foto: Lis Homdal

Leserbrev

Ina Killingrød Greve retter i et innlegg 27.11 kritikk mot PBL for medlemsbarnehagenes aksjon mot kutt i tilskudd til private barnehager.

Ingen må tro at noen barnehager synes det er uproblematisk å aksjonere ved å stenge dørene en ettermiddag. Å holde stengt strider mot det meste av det som fikk våre medlemmer til å vie sine liv til å bygge opp og drive barnehager. Men noen ganger er det nødvendig å si tydelig ifra.

Vi i PBL har forståelse for at det vekker reaksjoner når mer enn 1.100 barnehager bestemmer seg for å stenge dørene i 2-3 timer en ettermiddag i november.

Om hverdagen til småbarnsforeldre til vanlig er hektisk, er mange der ute ekstra slitne etter ett og et halvt år med pandemi.

Dette vet våre medlemsbarnehager. De lever tettere på familiene enn de aller fleste.

Alle barnehager er avhengige av tillitsforholdet til familiene. Og alle er klar over at tidspunktet for en aksjon derfor kunne vært bedre.

Killingrød Greve skriver at det «ikke er greit å bli beskyldt for å ikke tenke på mitt barns beste ved å ikke delta i markeringen.»

Slik beskyldninger er ikke PBL kjent med at noen har kommet med. Det er uansett legitimt å ikke støtte aksjonen. Poenget med aksjonen var å skape oppmerksomhet om et kutt vi mener vil ha konsekvenser.

Pensjonspåslaget som regjeringen vil kutte i, er ett av flere elementer i tilskuddssystemet. Både den forrige og den nye regjeringen vil kutte i ett av elementene uten grundig å undersøke hvor treffsikkert tilskuddssystemet som helhet er.

Tilbakemeldingen fra våre medlemsbarnehager er entydig: Dette vil svekke barnehagenes forutsetninger for å levere gode tilbud. I makro hadde de private barnehagene et årsresultat på 590 millioner kroner i 2020. Trekker du fra barnehager som er organisert som enkeltpersonforetak (der godtgjørelse for eiers arbeidsinnsats hentes fra overskuddet), var samlet årsresultat på 385 millioner kroner. Når regjeringen fjerner 600 millioner kroner fra denne sektoren, er det åpenbart at det vil få konsekvenser.

Tidlig stenging en ettermiddag i november 2021 var en ulempe, men en betydelig mindre ulempe for familiene enn en varig reduksjon i barnehagenes evne til for eksempel å sette inn vikar ved sykefravær.