Leserbrev

Oppklaring av misforståelse

Kommuneoverlege i Rauma, Jon Sverre Aursand. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

I Åndalsnes avis 23. november omtales en sak der enkelte som har henvendt seg til Rauma legesenter for å få seg testet for covid-19, har fått beskjed om at de kunne teste seg selv med hurtigtest i stedet for å få seg testet med PCR-test i regi av legesenteret. Undertegnende uttalte at det hadde skjedd en misforståelse, og at dette var ugreit.

Undertegnende har nå sjekket forholdene rundt dette. Av mangel på skriftlige retningslinjer ved Rauma legesenter, har ansatte forholdt seg til tilrådninger gitt av FHI om selvtester/hurtigtester. Undertegnende hadde da ikke utarbeidet skriftlige retningslinjer for Rauma legesenter, men disse foreligger nå. Disse er i noen grad strengere enn FHIs råd, der eksempelvis hurtigtest ikke blir sett på som en like god test som en PCR-test.

Jeg beklager at enkelte som har henvendt seg til legesenteret ikke har fått seg testet slik jeg har ønsket, og det er mitt ansvar at det ble slik.

Jeg vil takke legesenterets ansatte for at de gjør en meget god jobb, også i tøffe tider.

Åndalsnes, 23. .nov. 2021.

Jon Sverre Aursand

Kommuneoverlege/Smittevernlege