Leserbrev:

Dialog med Henrik Glette i Statnett

Torbjørn Rødstøl.  Foto: Øystein Talberg

Leserbrev

Jeg vil takke Henrik Glette for raskt svar på mitt litt spissformulerte leserinnlegg. At Statnett har en kjempestor anleggsvirksomhet som beskrevet i svaret betviles ikke. Dette er jo selskapets store samfunnsoppdrag.

Det var to forhold jeg påpekte i mitt innlegg.

Tema 1.

At det har oppstått et kunstig prisskille tvers gjennom landet. Prisdifferansen har aldri vært i nærheten av det nivået vi ser i dag. Glette peker på at værbasert kraftproduksjon skaper store forskjeller mellom perioder og regioner. Det er riktig, og det har vi levd med i alle år. Prisdifferansen nå er imidlertid enorm, og ikke i nærheten av forhold vi har erfart tidligere.

Prisene i sør er til stor bekymring for alle forbrukere, og for sentrale myndigheter.

Prisene i nord er så lave at det skaper problemer for nyetablert kraftproduksjon. Glette nevner også lav kapasitet i nettet mellom nord og sør i Norden. Selv om problemet selvsagt er sammensatt, slik som Glette påpeker, så tror jeg at vi her er ved problemets kjerne. Vi ser i media at denne enorme prisforskjeller til og med deler små bygder i to.

Det blir også hevdet at det går svært lite kraft gjennom den nye overføringslinjen mellom Ørskog og Fardal, i forhold til kapasiteten.

Kraftbransjen fortviler og har bedt om dialog på temaet om prisforskjeller. Statnett har som ambisjon å samarbeide med bransjen. De nå pågående sonderingene om et møtetidspunkt mellom partene er bra.

Tema 2.

Glette blander disse to temaene litt sammen i sitt tilsvar. Han skriver: at det ikke er Statnetts aktive konfliktlinje mot kommuner og grunneiere som Rødstøl skriver i sitt innlegg, som er grunnen til prisdifferansene på strøm.

I den konklsjonen er vi enige, og jeg har heller ikke påstått dette.

Det er om den pågående rettssaken jeg skriver, at den vil skape særdeles dårlige samarbeidsrelasjoner dersom Statnett skulle vinne fram.

Statnetts hensikt med rettssaken er å slippe eiendomsskatt for grunnen under sitt linjenett. Konsekvensen av det er at grunneiere blir ilagt denne skatten. Man trenger ikke være forsker for å forstå at dette vil ødelegge alt som er av samarbeid, og aksept for at man blir påtvunget en slik linje over sin eiendom.

Man kan i tillegg til ulempene altså få flere titalls tusen i eiendomsskatt forårsaket av inngrepet. Statnett er med dette utspillet på kollisjonskurs med grunneiere, landbruksorganisasjoner og kommuner.

Etter mitt syn samsvarer dette dårlig med Statnetts formulering om Samfunnsansvar: Det betyr at vi skal løse våre oppgaver på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte.

Glette har som kommunikasjonsdirektør i konsernet en svært krevende oppgave med å forsvare selskapets handlemåte i slike saker.