Leserbrev:

Skipet Titanic - og Eidsbygda barnehage

Arne Hoem og Parley Augustsson, Pensjonistpartiet i Rauma   Foto: Privat

Leserbrev

En av oss fikk den noe tvilsomme glede på kommunestyret sist torsdag, å overvære Kommunaldirektøren og avdelingsledernes rapport om «rikets tilstand» i Rauma – før han ble kastet ut av kommunestyret. Men det er en annen sak.

Det som slår oss, er at dagens ledelse av Rauma kommune, synes å være kaptein på det berømte skipet Titanic – styrer mot undergangen – riktignok over et lengre tidsrom. Her er det ingen optimisme. Det man ynder å kalle «eldrebølgen» vil kreve store omkostninger til pleie og omsorg. Barnetallet i barnehagene synker, elevtallet i barn- og ungdomsskolen synker. La os skalke lukene, som det heter maritimt!

Men vi vet hvordan det gikk med Titanic!

Vi synes man nå bør slutte å omtale den stigende eldredelen som en «bølge» og en belastning økonomisk for Rauma. De er ikke de eldre som setter kommunen i en vanskelig situasjon og på Robek listen, men det faktum at man ikke i Rauma klarer å tiltrekke seg familier med barn som kan holde gjennomsnittalderen nede.

Hvorfor gjør ikke kommunens ledelse noe med å:

1. Sørge for at det skapes arbeidsplasser som vil trenge helårsansatte i den aldergruppe hvor det også stiftes familie med barn. Vi har vært frempå flere ganger – vi har det også i vårt program – at nå må politikerne selv ta tak i det å få etablert flere fremtidsrettede helårs arbeidsplasser. Men nei, det har man fraskrevet seg ansvaret for gjennom å overlate dette til konsulentfirmaet Nordveggen.

2. Gjøre det klart at skal man få en stilling i Rauma kommune, er det et krav å flytte hit med familie. Vi kan ikke ha ledere som bor utenfor kommunen og ikke engang skatter hit.

3. Sørge for at de som bor utenfor sentrum, får samme vilkår som de som bor i Kvartal 1. Barnehage, lokalbutikk etc. Og her kommer Eidsbygda barnehage inn. Man kan ikke bare plukke ut et lite område for å «spare» 400-500.000 – noe som rammer et helt lite samfunn i kommunen. Og hva vil det bety for fremtidig bosetting i den del av kommunen hvor man ikke har adgang til barnehage etc. Svaret er dessverre innlysende.

I mellomtiden styrer Kommuneledelsen og de to styrende partier, SV og SP, med stø kurs mot forliset, mens orkesteret spiller glade melodier på dekk.

Vi har i Pensjonistpartiet i hele høst gått inn for å beholde denne barnehagen, og det er vårt håp at de andre i Kommunestyret vil se verdien av dette.