Natttog på Raumabanen

Spørsmål til ordfører - kommunestyremøte 11. november 2021

Per Johnny Voldseth   Foto: Evy Kavli

Leserbrev

De siste nattogene mellom Åndalsnes og Oslo gikk fram til år 2000. Tiden er kommet for å se på muligheten for å gjenreise tilbudet innenfor persontrafikken etter over 20 år. Dette for å opprettholde gode og miljøvennlige kommunikasjonstilbud til å fra vår region. Klimaengasjementet blant befolkningen er økende og et miljøvennlig transporttilbud som nattog kan bli et tilbud som mange vil benytte seg av og styrke Raumabanen sin eksistens ytterligere. Sett i sammenheng med persontrafikk på dag og arbeidet med gods fra vei til bane.

Å reise komfortabelt med jernbanen på natt er absolutt vært et forsøk å teste ut interessen av igjen. Dette vil også gi ulike næringer et tidsriktig og miljøvennlig tiltak hele døgnet og ikke minst til den enkelte av oss. Av praktiske hensyn kan det også være fornuftig å bruke tiden til å sove mens en reiser i ulike sammenhenger. Likeså er det også av nasjonal interesse å styrke nattog-tilbudet i Norge.

I følge Åndalsnes Avis ble det i 2013 gjort et forsøk av rådmannen med følgende innstilling til politikerne «Nattog er det unike konkurransefortrinnet knyttet til jernbane. Det bør arbeides for gjeninnføring av tiltaket også på Raumabanen»

Hvordan kan vi som kommune/ næringsliv med ulike interesser arbeide for å få dette tilbudet tilbake igjen?

Hvilke politiske prosesser og tiltak kan benyttes for å få etablert nattoget på Raumabanen pånytt?