Leserbrev

Sykepleierdebatten: Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 11. november

Øyvind Hovde og Lars Olav Hustad.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Formannskapet og kommunestyret har i hvert møte det siste året fått en orientering om situasjonen i helse og omsorg. Noe som har vært veldig nyttig. Situasjonsbeskrivelsen fra kommunedirektør og helse-og omsorgssjef har vært at det er tøffe tider, men at det er god dialog med tillitsvalgte, at ansatte trives på jobb, og at nedbemanningen har gått bra, tross alt.

Vi i Rauma Høyre synes derfor at leserinnlegget fra hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet, Audhild Mølmen, kom overraskende, og vi tillater oss å bruke ordet sjokkerende.


Hovedtillitsvalgt : – Må forberede oss på lokal sykepleiemangel

– Jeg er opptatt av hvordan vi får rigget oss best mulig for fremtiden i Rauma, sier Audhild Mølmen.


Hovedtillitsvalgt Mølmen skriver i sitt innlegg bl.a.

«Det som uroer er at ansatte ikke involveres tilstrekkelig på egen arbeidsplass. Informasjon blir ikke gitt; om mål, tall, økonomi, prognoser og begrunnelser. Hvordan sikres det involvering og medvirkning, og hvordan kan vi komme til en felles forståelse om hvor vi skal, hvordan og hvorfor?»

Dette står i sterk kontrast til det vi har blitt fortalt på møtene i formannskapet.

Videre skriver hovedtillitsvalgt:

«Nå trenger vi at ansatte, ledere, tillitsvalgte og politikere lytter og går i dialog om hva som kan være nyttig for oss på kort og lang sikt. Vi må først og fremst beholde folk på- og i jobb!! Våre ansatte er slitne, og noen er desillusjonerte. »

Vi i Rauma Høyre har forståelse for at det til tider kan være forskjellige oppfattinger og mål mellom ledelse og tillitsvalgte, men vi har fått veldig mange urovekkende meldinger, om dårlig arbeidsmiljø og lite trivsel på arbeidsplassen, og sykefraværet er alarmerende høyt. Slik vi har oppfattet det, så har også andre medlemmer i formannskap og kommunestyret mottatt samme type «varsler». I valgkampen for to år siden var dagens ordfører og hennes parti SV, ute og lovet flere hender og heltidsstillinger i helse og omsorg. Sykepleierforbundet beskriver dagens situasjonen som stikk motsatt. Dette bekymrer og uroer oss i Høyre, da helse og omsorgtjenester er bærebjelken i alle kommuner.

Spørsmålene til ordfører blir da:

1. Som øverste leder for det politiske korps blir du beskylt for ikke å lytte til ansatte i helse og omsorg. Tar ikke ordføreren de ansatte i helse og omsorg på alvor?

2. Hvordan vil ordføreren ta tak i utfordringene i sektoren?

3. Du lovet før valget flere stillinger i sektoren. Hvor mange flere har det blitt?

4. Rauma har ett av de laveste antall heltidsstillinger i helse og omsorg i kommunenorge. I lys av dette, vil ordføreren si at hennes prosjekt om heltidsskultur har vært vellykket? Hva er din konkrete ambisjon med prosjektet, og hva er tidshorisonten? Ordføreren har vel en rolle som øverste leder av prosjektet.