Et liv er et liv

Sølvi Lundin   Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Menneskeverdet

fikk faktisk et oppsving i koronatida under vaksineringsdebatten. De gamle og andre sosialt utsatte grupper sto aller først i vaksineringskøa! Viktige etiske spørsmål som likeverd, likskap og tillit ble lagt til grunn i denne prioriteringsdebatten. Et liv er et liv. "Jeg er stolt over at vi setter etikk framfor økonomi", uttalte Reidun Førde, nestor i medisinsk etikk.

Mange gamle jeg møtte i denne koronatida, kunne nesten "stolt "fortelle at de hadde fått sin vaksine, både en og to! Denne verdsettinga er ellers ganske uvanleg i vår kultur som ofte bærer preg av nedvurdering av gamle og svake menneske.

I et samfunn som dyrker det produktive og profitable, gjelder det å vere nyttig og funksjonsdyktig. Idealet er den unge, fleksible og effektive (og i Rauma den toppturtrente og fjellklatrende person.) Men her er vi mange som faller utenfor. Mennesker går ikke automatisk ut på dato når vi runder 70 år, slik en kan få inntrykk av i vårt samfunn. Men vi vil være med å forme framtida! Alder og erfaring er viktig.

Den polske Johannes Paul, skrev i sin tid et "Brev til de eldre", og utfordra organisasjoner og enkeltpersoner "Å ære de gamle!" :

" Det handler om å ønske dem velkommen i våre liv, om å hjelpe dem og om å verdsette og gjøre bruk av deres kvaliteter. De minner oss om relasjonenes betydning. De beskytter vårt kollektive minne og vår forbindelse til historien. Derfor er gamle mennesker en berikelse for samfunnet."

Og paven, som selv var hardt ramma av Parkinson, skrev:

"På tross av de begrensninger som følger med alderen, fortsetter jeg å glede meg over livet!"