Leserbrev:

Om dyre annonser, og å mele sin egen kake

Torbjørn Rødstøl.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

I dagens ÅA (07.09) kan vi lese en helsides annonse fra "Aksjon for borgerlig valgseier". Det ser ut til at denne annonsen står i samtlige aviser i landet. Koster nok en del dette, men i enkelte miljøer ser det ut til å være penger nok.

Husker vi tilbake til august så kunne vi lese om den samme foreningen som da hadde samlet inn 5,3 mil, og hadde gitt 1,1 mill til - H, Frp, V og Krf. Foreningen nektet å oppgi hvem som hadde gitt disse pengene. Eivind Smith, leder av Partilovnemnda og professor i rettsvitenskap, kunne imidlertid slå fast at det skal være åpenhet om hvem som finansierer de politiske partiene, og at det er forbudt å motta gaver fra anonyme eller utenlandske givere.

Etter alle avsløringene om økonomisk rot fra flere statsråder i regjeringen, var det nok fornuftig at i hvert fall tre av partiene betalte tilbake de 750 000 de hadde fått i valgstøtte.

Hvorvidt det er i strid med Partiloven å bruke de samme pengene på å annonsere for de samme partiene slik det nå er gjort, det må nok andre svare på som har juridisk kompetanse..

Aksjonsgruppa etterlyser en sak som Ap, Sp og Sv kan bli enige om. Jeg tror alle disse partiene, og kanskje til og med et tilnærmet enstemmig storting, kan bli enige om at i vårt demokrati skal vi ha ryddige forhold, og holde oss til lovverket rundt partifinansiering.

Denne pengesterke gruppa har tydeligvis stor interesse av å beholde sittende regjering og svartmaler situasjonen dersom det skulle bli en ny regjering. De kunne jo imidlertid tatt i enda litt hardere når de først er på banen. De kunne for eksempel beskrevet at det kunne bli en regjering som ble så sprikende at ett av regjeringspartiene ville kunne bryte ut av regjeringen, beskrive det som å komme ut av fengsel, og gå mot alt de før hadde vært for. Og at noen partier kunne krympe slik pga. regjeringssamarbeidet at de ikke klarte å holde seg over sperregrensa.

For å hjelpe aksjonsgruppa litt i sin søken etter samlende saker i en ny regjering, kunne vi jo dra fram Fellesforbundet sin annonserte liste over ting regjeringen har fått til. Jeg tror nok man der ville kunne finne noen saker som skapte stor enighet om å ta tak i, for en hvilken som helst ny regjering.

* Redusert tilbudet til barn som sliter psykisk.

* Eldre på sykehjem har blitt ribbet for kulturtilbud.

* Fjerne feriepenger til arbeidsledige.

* Svekket barnetillegget til uføre.

* Latt barnehageprisene stige.

* Innført egenandel for fysioterapi for kronisk syke.

* Fjernet tilskuddordning for lengeværende asylbarn.

* Kuttet i fri rettshjelp.

* Redusert pendlerfradraget.

* Fjernet tilleggspensjon for etterlatte.

* Fjernet brille- og tannstøtte til unge.

* Kutt i AAP ordninga.(Arbeidsavklaringspenger)

* Lavere pensjon for uføre.