Leserbrev:

Det haster med ny politikk!

Det er over 30 år siden vi fikk den første klimarapporten. Vel vitende om konsekvensene, har vi økt på med klimagassutslipp og et lite bærekraftig forbruk.

Mari Melbø Rødstøl.  Foto: Stig Bruksås

Leserbrev

Det er over 30 år siden vi fikk den første klimarapporten. Vel vitende om konsekvensene, har vi økt på med klimagassutslipp og et lite bærekraftig forbruk.

Det har jo hastet lenge med å få en kraftig grønn vind i politikken, og siden den har uteblitt, trenger vi kraftigere grønne tak på kortere tid. Vi trenger derfor, mer enn noen gang, en politikk som setter klima og miljø i førersetet.

Klima- og naturkrisen er her allerede og våre barn og ungdom går en usikker fremtid i møte. Nå kan jeg tenke meg at mange blir provosert bare av at jeg skriver at vi har en krise, da dette er skremsel og hysteri som ikke gagner noen. Ja, jeg er helt enig i at det er synd man blir skremt. Det skjærer meg i hjertet å lese om unge voksne som velger bort å bli foreldre, fordi de ikke vil sette barn ut i en så usikker verden. Dette er en fremtid vi voksne i dag har skapt for våre barn, og det gjør meg sint. Jeg er egentlig forbanna!

Jeg er forbanna på vår generasjon og besteforeldregenerasjonen som tross vitenskapelige råd, har klart å sette våre barn i denne situasjonen. Det er tid for å gjøre det godt igjen, selv om mye ikke kan repareres, så kan vi i det minste redusere skadene.

Den aller viktigste handlingen du kan gjøre er å stemme grønt! Vi har flere miljøpartier du kan stemme på, men det eneste partiet som VIRKELIG ser alvoret er MDG.

Om du tenker at MDG kun er et enspora klimaparti, så ber jeg deg lese igjennom partiprogrammet.

Bare litt kort avmytifisering av partiet.

- Nei, de vil ikke skru igjen oljekrana nå med en gang.

- Nei, de vil ikke at vi alle skal slutte helt å spise kjøtt.

- Nei, de mener ikke at alle skal skrote bensinbilen sin og kjøpe el- bil.

MDG har en fornuftig landbrukspolitikk, næringspolitikk og fordelingspolitikk, og mange av partiene er nok enige i de fleste av forslagene som MDG kommer med. Forskjellen er ikke så stor mellom partiene som folk skal ha det til, men det ligger en alvorlig forskjell i klimapolitikken. Og det er den politikken det haster med å endre. Forskjellen er den at MDG tør å legge frem akkurat den politikken vi trenger for å nå Parisavtalens mål. Mange politikere fra andre partier er kanskje helt enige, men de tør ikke si det, da de er redde for å miste velgere.

Les i det minste partiprogrammet og les gjerne også MDGs veikart, som sikrer omstillingen fra en oljedominert økonomi til en grønn, fremtidsrettet og fornybar økonomi.

Glem partitilhørighet og gammel vane!

Barna trenger din grønne stemme!