Leserbrev

Noe må gjøres med trafikksituasjonen på Øran nå!

Oddbjørn Wærås  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

I årevis er det blitt påpekt at trafikksituasjonen på Øran er farlig og lite effektiv, og ingenting skjer.

Slik det er nå, under årets sommertrafikk, har det toppet seg til nye trafikkfarlige høyder.

Her forleden ble jeg gledelig oppmerksom på at det ble igangsatt arbeid i et av de problematiske kryssene på Øran.

Dessverre ble gleden kortvarig, og erstattet med skuffelse da denne investeringen viste seg å være en visuell forskjønning av et av de elendige Øran kryssene.

Etter min mening kunne disse pengene vært spart, slik at de heller kunne vært med på å finansiere nye rundkjøringer i stedet.

Frem til ny, tilpasset og fremtidsrettet trafikkstruktur er etablert på Øran, tror jeg de fleste er enig med meg i at strakstiltak må iverksettes.

Krysset Esso/ Teslaladestasjoner/ Raumasenteret, her er det i perioder vill vest.

Forslag til straksløsning : 40 sone på hovedvei? Lyskryss?

De to andre kryssene 40 sone? Lyskryss?

Noen som har bedre forslag til strakstiltak?

Vårt lokale og fremragende firma Arvid Gjerde AS klarer å ta ansvar for god og sikker trafikkavvikling når de bedriver rekkverksarbeide på alle slags trafikkerte veier.

Om ikke de ansvarlige for trafikksikkerheten på Øran tar ansvar, så kan de enn så lenge sette Arvid Gjerde AS på saken.

Da er jeg sikker på at det straks blir trygt og effektivt å ferdes på Øran for alle og enhver.

Mvh

Oddbjørn Wærås