Leserbrev

La oss beholde barnehagen og arbeidsplassen vår!

Personale og barn i Eidsbygda barnehage.  Foto: Heidi-Beate Sødahl

Leserbrev

Eidsbygda barnehage gir en trygg og god oppvekst for barna og er en god arbeidsplass.

Vi har tro på at folk vil bo på bygda – la oss ha noe å tilby både tilflyttere og hjemflytta ungdom.

Lite å spare – mye å tape!

Hilsen personalet og barna i Eidsbygda barnehage.