Leserbrev

Levende bygder eller fraflytta feriehus?

Åfarnes barnehage  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Vi har stor respekt for at politikerne i Rauma har en vanskelig jobb, mye skal prioriteres i en stram økonomi. Vi skjønner at man må snu hver stein. Likevel blir vi satt ut av å lese i avisa at kommunedirektøren har drøftet seg gjennom følgende to alternativer:

  1. Redusere antall plasser i alle barnehager. Legge ned de to minste barnehagene - Eidsbygda og Åfarnes barnehage.
  2. Redusere antall plasser i alle barnehager. Legge ned Eidsbygda barnehage og legge ned avd. Rogna ved Leiktun barnehage.

Når det gjelder alternativ 2, så tenker vi ikke å bruke spalteplass på det i dette leserinnlegget. Vi syns Magnus Gabrielsen hadde et godt leserinnlegg om dette 19.06.21, og viser heller til det.

Det er alternativ 1 som får oss til å reagere så sterkt. Er det virkelig noen i kommunen; politikere eller administrasjon, som mener at det er god ressursbruk å vurdere et alternativ der Nordsida blir stående helt uten barnehager? Vi er utflyttere som vokste opp på nordsida. Vi har røttene våre der, og det er dit det vil være naturlig å flytte dersom vi bestemmer oss for å flytte hjem igjen. Vi håper at politikere og administrasjon i Rauma kommune kan ta inn over seg at gjentatte vurderinger av nedleggelse har en veldig uheldig signaleffekt. Usikkerheten gjør at man ikke tør etablere seg på Nordsida. Det spiller liten rolle at nedleggelsene ikke blir vedtatt, vi vet at det er noe som blir sett på som et alternativ, og ergo kan bli gjennomført ved en senere anledning.

Nedleggelse av ungdomstrinn på Åfarnes har vært foreslått eller vurdert utallige ganger. Vi har selv pendlet fra Rødven til Åfarnes med skolebuss, og det er evig langt nok. Husk at 20 minutter med bil kan mer enn dobles når man reiser med buss som har mange stopp. Nå ser det ut som vi går mot samme dansen med gjentatte nedleggingsforslag for barnehagene på Nordsida. Vi er veldig glad for at alternativ 1 ble forkastet, men det bekymrer oss at det var et alternativ. Er det reelt å tenke at Mittetdalinger med jobb i Molde skal bruke barnehage i Isfjorden? Og man kan gjerne si at det ikke er langt fra Eidsbygda til Isfjorden. Men når man skal være på arbeidsplassen i 8 timer, og f.eks jobber i Molde og bor i Rødven, så blir de ekstra kilometerne lange nok til at man finner en annen plass å bo.

Det er naturlig at barnetall svinger, plutselig blir flere hus ledige og de kan fylles av unge som vil etablere seg. I tillegg vet vi ennå ikke effekten av pandemiens hjemmekontorordninger.

Det kan se ut til at samfunnet har blitt mer åpent for at attraktive stillinger kan utføres i distriktene heller enn på fast kontorplass i storbyene. Lånekassen lyste nettopp ut flere IT-stillinger der de tilbyr søkere å jobbe fra hvor som helst i landet - noe som ville vært utenkelig for et par år siden. Med god bredbåndsutbygging og godt barnehage- og skoletilbud vil hele Rauma være et attraktivt alternativ for etablerere. Derimot hvis man ved hver eneste budsjettbehandling skal tenke kortsiktig og legge ned i utkantene, så vil dessverre folketallsutvikling bli akkurat så ille som man frykter, og de fleste husene vil bli fraflyttede feriehus.