- Vi bør støtte Rauma Energi

Geir Klepaker. Foto: Ellinor Rørvik Lothe 

Leserbrev

Ohoi som det går unna i Rauma om dagen….. Vi omtales i store media med jevne mellomrom og det går ikke en kveld uten at man ser bilder fra Rauma i diverse TV-reklamer. Det er vel ikke et bilmerke i Norge som ikke har filmet et eller annet i Rauma.

Vi ser nå at alt arbeid som har blitt lagt ned i kommunen av mange forskjellige aktører gir avkastning. Du trenger ikke lenger å forklare østlendinger og andre …lendinger hvor Rauma er når du sier hvor du bor. All denne omtalen har nok også fått oss innbyggere til å se lysere på fremtiden.

Det er vekst i næringslivet, vi har gode samarbeidsplattformer og dugnadsånden er stor i kommunen. Når vi får slik oppmerksomhet og omtaler trekker det også til seg eksterne aktører som ønsker å være med på veksten. Vi må nå være oppmerksomme og ta gode valg for fremtiden og ikke hoppe på med en gang noen er villig til å investere.

Aktører som investerer penger, er normalt ute etter avkastning og driver ikke med veldedighet. Det er derfor viktig at vi som innbyggere holder sammen og tar vare på lokale aktørene og bygger verdier lokalt istedenfor å «gi» veksten til eksterne.

Jeg velger å skrive dette pga en dørselgere fra Telenor nylig banket på døra og ville at jeg skulle bestille 1 års fiber abonnement hos Telenor, og for en flink selger han er !!

Selv om jeg på et tidlig tidspunkt ytret at jeg er patriot og ikke ønsket å bytte leverandør hadde han gode argumenter for at et åpent fibernett fra Telenor vil være til fordel for både meg og kommunen på lang sikt. Det var ingen ulemper.

Det er her jeg er 100% uenig. Hvis Telenor får tilstrekkelig antall avtaler og velger å bygge nytt fibernett i kommunen vil være særdeles uheldig for Rauma Energi Bredbånd (REB) og kommunens innbyggere.

Rauma Energi Bredbånd har som mål å sørge for at HELE kommunen får fiber, hvor Telenor er kun er ute etter de økonomisk lønnsomme stedene.

Jeg ser på dette som en dugnad hvor vi alle bør støtte REB slik at de kan opprettholde utbyggingskapasiteten de har fremover. Mister REB store deler av sine kunder på Åndalsnes og i Isfjorden vil dette gå ut over tilbudet vi allerede har og også utbyggingen de gjør i utkantstrøkene. Telenor kunne valgt å legge fiber til de stedene som REB ikke har tilbud til.

Men skjer nok ikke, dette er aktører som ønsker maksimal fortjeneste på sine investeringer og kommer aldri til å bygge ut i f.eks Eidsbygda eller Søvika.

Sett fra et miljøaspekt virker det også helt idiotisk at Telenor skal grave nye grøfter og legge en ny fiber ved siden av REB sin eksisterende. Snakk om bortkastet arbeid og ressurser.

Når vi som innbyggere gjør våre daglige valg er det viktig for vårt lokale næringsliv at vi støtter der vi kan. Det gjelder ikke bare hvor vi gjør våre daglige innkjøp, men også andre varer og tjenester. Lokal handel opprettholder et mangfold av tilbud og det har enorme ringvirkninger når økonomien holdes i kommunen.