- Like langt begge veger

Om Eidsbygda barnehage Magnus Gabrielsen  

Leserbrev

Eidsbygda Barnehage

Vi må huske på at det ikke er langt å kjøre fra Eidsbygda til hverken Åfarnes eller Isfjorden’’. Dette ble Lars Olav Hustad sitert på etter at forslaget om nedlegging av Eidsbygda Barnehage ble diskutert i Formannskapet.

Riktig, det er ikke så langt fra Eidsbygda til Isfjorden. Det er faktisk akkurat like langt (eller kort) som det er fra Isfjorden til Eidsbygda!

Motstanden mot nedleggelse av Eidsbygda Barnehage er så stor fordi den er avgjørende for å få hverdagen til å henge sammen ute på bygda. Kommunedirektørens argumentasjon henger på at det er vanskelig å få god ressursutnyttelse på de ansatte når barnetallet er lavt. Løser man dette med å legge ned Eidsbygda Barnehage, så rammes 10 barn og 6 familier.

En alternativ løsning kunne vært å si at dersom barnetallet i Eidsbygda Barnehage ikke går 100% opp i det som gir en optimal ressursutnyttelse på de ansatte, så løser man dette med å flytte barn fra Isfjorden til Eidsbygda. (Og der var det sikkert mange som satte kaffen i halsen!) ‘’Man kan da ikke tvinge småbarnsfamilier i Isfjorden til å kjøre helt til Eidsbygda for å levere i Barnehagen! Da blir det jo helt uforutsigbart for småbarnsfamilier å flytte til Isfjorden. Hvordan skal de få hverdagen til å henge sammen dersom de må kjøre til Eidsbygda for å levere i barnehagen?!’’

Og jeg er helt enig, det er jo ikke klokt! Og så er det jo faktisk akkurat slik vi også opplever det. I Rauma kommunes Samfunnsplan 2019 -2030 står det gode formuleringer om å rette seg spesielt mot småbarnsfamilier, og å beholde barnehagestrukturen. Og det må jo gjelde akkurat like mye for de som tilfeldigvis bosatte seg ute på bygda som for de som bosatte seg i Isfjorden.

Og tilbake til tallene: En nedleggelse av Eidsbygda vil ramme 10 barn og 6 familier. Hadde det vært 2-3 barn til så kunne man fått 100 ressursutnyttelse på de ansatte. Og da vil det altså være null kr å spare på lønnskostnader ved å legge ned Eidsbygda Barnehage.

Hvorfor er ikke dette et alternativ i diskusjonen? Det er da fornuft i å begrense ulempene med lang reisevei til 1-2 familier i stedenfor 6? Vi betaler skatt inn til den samme kommunekassa. Hvorfor skal man få mindre tilbake av våre felles goder bare fordi man bor på en mindre plass? Er det rettferdig?

Og bare for å gjøre det klinkende klart: Jeg håper inderlig at barn i Isfjorden kan gå på barnehage i Isfjorden, OG at barn i Eidsbygda (og omegn) kan få fortsette å gå på barnehage i Eidsbygda. Men hvis det faktisk er slik at det må kuttes så mye innen barnehage, så synes jeg at dette alternativet må utredes på linje med de andre. Ved harde prioriteringer må man da velge det alternativet som gjør at ulempen blir minst mulig for færrest mulig.