- Leiktun Barnehage er verdt å prioritere

Friluftsbarnehage: Leiktun barnehage i Isfjorden var kommunens første friluftsbarnehage.  

Leserbrev

FAU for Leiktun barnehage

Våre politikere skal nå stemme over hvilket alternativ de skal gå for når de skal spare i overkant av 13 millioner kroner på barnehagene i Rauma. Som foreldre har vi derfor skrevet noen ord om hva vi tenker om saken.

Vi som har barn i Leiktun barnehage har forståelse for at nordsida ikke kan miste begge barnehagene.

Vi skjønner at vi alle må gjøre offer i tiden som kommer for å få kommunen fjernet fra ROBEK. Avdeling Rogna ved Leiktun var i utgangspunktet et midlertidig lokale og det er logisk at den stenges som lokale for barna. Vi ber imidlertid om at vi kan beholde lokalet som personalavdeling da de ansatte per dags dato ikke har tilstrekkelig med arbeidsplass eller pauserom. Det er dessuten svært lite penger å spare på å stenge avdeling Rogna.

Leiktun er den eneste kommunale barnehagen i Isfjorden, med et spektakulært uteområde og turområder like i nærheten. Det er viktig at bygget og tomta ikke skilles og selges, da satsningen på Leiktun som friluftsbarnehage må opprettholdes.

Friluftsbarnehager er i vinden som aldri før og vi vet at våre politikere tidligere har hatt et ønske om å forbedre Leiktun sin fasiliteter. De samme politikerne var også dem som bestemte at Leiktun skulle være Rauma sin første friluftsbarnehage.

Barnehagen vil i tråd med dette satse på profilering med hovedvekt på at avdelingen er et unikt tilbud som det vil være stor etterspørsel etter i framtiden. Vi tenker at det derfor er viktig å beholde utearealet i sin helhet. Slik kan man få plass til barna i hovedbygget samtidig som de ansatte får pauserom og kontorplass i avd. Rogna.

I fremtiden bør kommunen dessuten forplikte seg til å bygge opp under satsinga som friluftsbarnehage ved å bevilge midler som gjør at det faktisk kan drives som dette.

Samlet sett ser vi dette som en god løsning for både barn og ansatte etter 2023. Vi forstår at dette ikke kan gjøres i nærmeste fremtid men ønsker at vi ikke blir glemt helt til den dagen vi har kommet av ROBEK listen. Leiktun er en barnehage som er verdt å prioritere og Isfjorden er ei bygd mange vil komme til - så ikke glem oss i fremtiden.