Leserbrev

Nå har vi muligheten til å få til to viktige, statlige samferdselsprosjekter

Renate Soleim, leder Rauma Høyre og stortingskandidat.  Foto: Privat

Leserbrev

Noe av det artigste ved å holde på med politikk og samfunnsutvikling, er at man kan få til positiv utvikling.

Vi må ha som mål å jobbe for at de som kommer etter oss skal få en enda bedre framtid.

Og ikke minst, framtiden for vår region.

Samferdsel er en av mange viktige saker.

Dårlig samferdsel skaper barrierer for samhandling og utvikling.

Nå har vi muligheten til å få til to viktige, statlige samferdselsprosjekter i Møre og Romsdal: E136 Eksportvegen og E39 Møreaksen.

Regjeringen legger opp til at begge to skal bygges raskt.

Eksportvegen er veldig viktig for å få varer inn og ut av regionen vår- og regionen vår er sterk på eksport.

Møreaksen er viktig for å bygge sammen bo- og arbeidsregionen bedre sammen og legge til rette for økt verdiskaping.

Her må vi støtte oppropet fra store deler av næringslivet og mange av de største bedriftene.

Vi trenger begge.

Kombinasjonen er nettopp det vi trenger for framtiden i fylket vårt.

Gjøre det enda enklere å skape verdier, og enda enklere å eksportere verdiene.

Det er derfor strålende at regjeringen vil satse på akkurat dette!

Så må vi også jobbe knallhardt for at fylkeskommunen og Langfjordforbindelsen får til realisering av kryssing av Langfjorden.

Det går an å oppnå positive resultater.

At det nå skal bygges på Eksportvegen og Møreaksen viser det.

Nå kan vi se framover og bestemme oss for hva som er de neste store prosjektene vi vil få til her i fylket.