Leserbrev

Vi er spente på sommeren og skal jobbe for et trivelig og tilgjengelig sentrum

Jens Henrik Deunk.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Rauma kommunestyre vedtok torsdag 8. april å teste en ny parkeringsordning i Åndalsnes sentrum i perioden 19. juni til 22. august. Vi i Åndalsnes sentrum AS er fornøyde med at vi ble hørt på en del punkter og håper Raumaværingene bruker sentrum også i sommer.

For oss er det viktigste at de som skal bruke sentrum, det være seg å gå på kafé, leike i Turnparken, gå i butikker, dra til legen eller spise is på Vøra, kan gjøre det også i sommer. Og så blir det avgjørende at de som skal på fjelltur, på kontoret, tar gondolen og har helsa til å gå noen meter ekstra, velger langtidsparkeringer utenfor kjernen.

I prosjektet Framtidens Åndalsnes sentrum har vi jobbet for at lokale skal bruke sentrum mer og lengre enn til en kjapp handletur etter jobb. Vi er spente på hvordan økt besøk slår ut, og vi skal gjøre vårt for et fortsatt trivelig og tilgjengelig sentrum for både lokale og besøkende.

Høringssvar fra sentrum

Åndalsnes sentrum AS ble invitert til å gi høringssvar på kommuneadministrasjonens forslag. Sentrumssammenslutninga ble stiftet september 2020, og med en så ny organisasjon var det viktig for oss gjenspeile synspunktene til flest mulig av sentrumsaktørene. Vi gikk derfor bredt ut til butikker, bedrifter, tjenesteytere og gårdeiere for tilbakemeldinger på forslaget.

I vår uttalelse rådet vi blant annet til å revurdere 1-timersparkeringer, men vi ser likevel positivt på at disse parkeringene nå blir samlet i fire soner – noe som gjør det litt mer oversiktlig.

Felles informasjon og tydelig skilting

Den største utfordringen nå blir å forsikre seg om at alle lokale og aktører i Rauma får god og oversiktlig informasjon. Her må kommunen, Åndalsnes sentrum og reiselivsaktørene sammen spre informasjon for at flest mulig vet hvor de kan parkere før de drar inn til sentrum.

Systematisk og forståelig skilting samt forbedring av forhold for gående og syklende fra de store parkeringene var en av oppfordringene våre. Skal vi ha folk til å i større grad gå og sykle inn til sentrum, må det også legges til rette for at dette er trygt.

Og så kan vi komme langt med å skilte hvor mange meter eller minutter man er fra for eksempel torget. Det er faktisk bare 500 meter og ca. seks minutters gange fra langtidsparkeringa på Viktoria til torget. Men det virker som en evighet når vi ikke er vant til tanken på å gå. Så her er det også snakk om å snu vaner, noe som ikke er gjort i en fei.

Evaluering av prøveordningen

Kommuneadministrasjonen har gjort et grundig arbeid med parkeringsordninga, og vi har hatt god dialog i prosessen. Vi ønsker å trekke fram hvor positivt det er at lokale kan parkere gratis på blant annet Viktoria. Til slutt ønsker vi å minne om at dette er en prøveordning, og at den skal evalueres i ettertid. Her blir det viktig med tilbakemeldinger fra lokale, gjester og aktører i sentrum slik at ordningen kan bli enda bedre til neste sommer.