Leserbrev

Svar på leserbrev fra Renate Soleim

Ordfører Yvonne Wold.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Jeg viser til kritisk leserbrev fra Renate Soleim, angående at kommunen ikke har søkt sommerskolemidler. Skolesjefen og skolene i Rauma er som regel flinke til å fange opp ulike prosjektmidler og søke på relevante tilskudd for skolesektoren.

Ifølge opplysninger fra administrasjonen gikk dessverre søknadsmuligheten for det omtalte tilskuddet oss «hus forbi» i mars måned. Søknadsfristen var 19. mars på midler til å avholde sommerskole. Så snart vi ble oppmerksomme på midlene, ble det tatt kontakt med Udir og kontaktpersonen for tilskuddet, men det var dessverre for sent i denne runden. Han kunne videre formidle at det vil komme flere tilskudd å søke på utover sommeren og høsten, og da skal vi være på alerten og følge med.


Vilkår for dette aktuelle tilskuddet var blant annet at tilskuddet i sin helhet skal gå til å dekke utgifter knyttet til nye sommerskoletilbud, eller et utvidet tilbud, og ikke kan benyttes til å finansiere eksisterende lokale tilbud om sommerskole.

Sommeren 2020 besøkte ordføreren noen av de eksisterende sommertilbudene for barn og unge i kommunen. Kombi-Camp hadde 10-årsjubileum. Det var et yrende liv på Hjelvika Sommarleir, og på Øran stadion samlet ÅIF unge fra hele kommunen til gratis fotballskole.

Kommunen ser av midler tildelt av Sparebankforeningen at ÅIF har fått tilskudd til håndballskole i år. Vi regner med at flere tilbud kan komme i regi av idrettslag og eventuelt andre. Videre har ÅIF et «SFO-tilbud» som mange benytter seg av. Når skolene tar sommerferie har kommunale SFO problemer med å fylle opp med nok elever til at vi kan holde åpent i skoleferien. Derfor kan det kanskje være greit med en debatt om hvor aktuelt det er med sommerskole for oss, om vi bør gå inn og se om det er et behov, og eventuelt hvilke konsekvenser det kan få for eksisterende tilbud.

Skolene i Rauma har lagt ned en utrolig god innsats for å gi elevene godt læringsutbytte under pandemien, hatt lite stengt i denne tiden, og vi har klart å ha en tilnærmet normal drift i undervisningen det siste året, med unntak av ved smitteutbrudd på noen skoler.

I tillegg til tilskudd på KFK, nye læremidler til fagfornyelsen og digitale læremidler, har Rauma kommune fått tilskudd rettet mot sårbare barn og unge. I 2020 ble dette tildelt skolene for styrking i skolen, men i år ser vi på et samarbeid med helsestasjonen, som også har fått tildelt midler. Ved å slå sammen midlene kan vi gå inn og styrke oppfølgingen av nettopp disse barna i skolen. Her gjenstår det et planleggingsmøte, og det er ikke usannsynlig at det i stedet kan brukes til et tilbud i sommerferien. Her gjenstår det litt med planlegging sammen med helsestasjonen/psykisk helse for ungdom. I 2020 ble det bevilget 176 327,- og i 2021 ble det bevilget 154 953,- kr. til tiltak rettet mot sårbare barn og unge.

Jeg vil anmode Renate Soleim om å komme med innspill før søknadsfrist går ut, dersom hun kjenner til midler som kommunen bør søke på. Slike tips kan være kjærkomne.

Selv om det først og fremst er de ulike enhetene og administrasjonen som kjenner til midler og vurderer hva det er aktuelt å søke på, tar jeg også politiske initiativ, slik som etter tips fra Solrun Sørli om å søke om å få bli med på ordningen med Fritidskortet, selv om Rauma dessverre endte opp med et avslag der.

Ordføreren er svært opptatt av at vi skal ha et bredt tilbud for de unge, at alle uavhengig av foreldres økonomi skal kunne delta. Videre er jeg opptatt av at vi skal søke og delta i prosjekter som gir innbyggerne våre gode tilbud og forebygger utenforskap.