Leserbrev

Hvorfor tar det så lang tid å gjenoppbygge brua?

Reidar Brude.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Spørsmål til ordfører.

I den senere tid (også før) har det vært diskusjon/kommentarer i media ang. brua over jernbanen ute på Kammen. Spørsmålene som flere er opptatt av er når brua igjen kommer på plass, og hvorfor det tar så lang tid med å gjenoppbygge brua.

Ser at vanskelige grunnforhold blir brukt som argument for at det tar så lang tid med gjenoppbyggingen? Hva da med og den «nye brannstasjonen» som er foreslått bygd bare et steinkast unna!

Da jeg regner med at ordføreren er involvert i eventuelle møter/samtaler med de som har ansvaret med å gjenoppbygge brua, stiller jeg følgende spørsmål:

  1. Har ordføreren vært i møte/samtale med Jernbaneverket ang. brua?
  2. I tilfelle, hva ble resultatet av møtet/samtalen?
  3. Hvis ordføreren ikke har vært i noe formelt møte eller samtaler med Jernbaneverket, vil ordføreren da be om et møte og be om fortgang i saken?
  4. Hva er status med gjenoppbyggingen pr. 8. april?

Henger også på et spørsmål som er viktig med tanke på hvordan brua skal gjenoppbygges, og som også er viktig for veibyggingen oppe i Romsdalen: Har ordføreren vært i kontakt med Jernbaneverket ang. elektrifisering av Raumabanen? (Interpellasjon fra Geir Klepaker i 2020)