Leserbrev

Få forpliktende nyheter for Dovre- og Raumabanen

  Foto: Even Ørjasæter

Leserbrev

Uttalelse fra Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen om Nasjonal Transportplan 2022-2033.

NTP ble lagt fram av regjeringen 19. mars. Av 393 milliarder til jernbane, kommer det ingen konkrete lovnader om penger til Dovrebanen mellom Lillehammer og Trondheim de neste tolv årene. Jernbaneforumet frykter at jernbanen nord for InterCity på Østlandet vil sakke akterut og bli mindre attraktiv både for godstransport og som alternativ til bil og fly.


– Vi må bli kvitt dieselgrisen på Raumabanen

De håpet regjeringa i Nasjonal transportplan skulle satse på nullutslipp på Raumabanen. Men det kom ingen signaler om verken hydrogen- eller batteridrift i planen for de neste 12 åra.


Jernbaneforumet registrerer pressemelding om at Oslo-Trondheim-Åndalsnes nevnes som en av fire godstransportstrekninger hvor Bane NOR og Jernbanedirektoratet skal finne «de rette og beste tiltakene». Jernbaneforumet har tidligere påpekt målet om to-timersfrekvens på strekningen Trondheim-Oslo, og utarbeidet en mulighetsstudie for Dovrebanen i forbindelse med inneværende NTP-periode. Vi ber om at Stortinget tar med seg konklusjonene derfra, særlig hva gjelder kryssingsspor og stasjonsombygging på hhv. Dombås, Drivdalen og Oppdal, som alene vil øke regulariteten og som er nødvendig for å sikre frekvensmålet uten at reisetiden Trondheim – Oslo øker, i arbeidet med planen frem mot vedtak. Knutepunktprosjekt ved Otta stasjon må følges opp med investeringsbevilgning og oppstart i 2022.

Jernbaneforumet mener videre at regjeringen viser for lave ambisjoner for å utvikle person- og godstransporten mellom Trondheim og Oslo, all den tid målet for andelen gods på bane ikke skal økes og at økt persontransport på bane fremdeles ikke har kommet lenger enn til mål om utredning i løpet av NTP-perioden. Videre bemerker jernbaneforumet at regjeringen i NTP ikke viser særlig ambisjoner for Raumabanen som forsøksstrekning for nye nullutslippsløsninger på jernbane.