Leserbrev:

Helhetlig utbygging av E136

Renate Soleim og Helge Orten  Foto: Privat

Leserbrev

Regjeringen har besluttet å legge strekningen E136 Dombås – Vestnes inn i porteføljen til Nye Veier. Det er et godt grep som sikrer en helhetlig utvikling av strekningen. Nye Veier planlegger å bruke anslagsvis 3 mrd på å utbedre strekningen, inklusive prosjektene i Romsdalen. I stedet for å kjempe om penger til en og en flaskehals, kan vi nå få utviklet hele strekningen.

Jeg registrerer at både Sp og Ap er skeptisk til at Nye Veier skal få tildelt E136. Det er kanskje ikke så rart, all den tid de var imot å etablere selskapet. Realiteten er jo at Nye Veier har svart til forventningene og vel så det. De har redusert kostnadene med 19% på de prosjektene de har gjennomført så langt og økt nytten. Det betyr at de kan gjennomføre flere prosjekter raskere.

Selskapet har behov for å få utvidet porteføljen. E136 Dombås-Vestnes og E6 Otta-Dombås er svært viktige strekninger for eksportfylket Møre og Romsdal og som nå skal utvikles av Nye Veier. Etter denne utvidelsen har selskapet et helhetlig ansvar for utviklingen av hele strekningen fra Mjøsområdet til Vestnes.

Sp hevder at prosjektene i Romsdalen bare blir «lagt i skuffen». Det er det ingen grunn til å påstå. Nye Veier har aktivitet på alle strekningene de har fått tildelt så langt, og har vist at de kan gjennomføre prosjektene raskere og til en lavere kostnad. Det lover godt for gjennomføringen av E136.

Nye Veier får nå tildelt andre typer prosjekter enn store firefelts-utbygginger. Det gjør at de må utvikle kriteriene for prioritering. Et moment som gjør E136 ekstra viktig, er betydningen den har for næringslivet og godstransporten inn og ut av Møre og Romsdal. Å få fjernet flaskehalser for godstransporten vil åpenbart ha stor nytte for næringslivet vårt og være et viktig element når Nye Veier skal gjøre sine prioriteringer. Det er heller ingen ulempe at flere prosjekter har kommet langt i planleggingen.

At E136 nå blir en del av porteføljen til Nye Veier vil sikre en helhetlig utbygging. Nye Veier har forutsigbare økonomiske rammer, og vi unngår å kjempe om midler til hver enkelt flaskehals i hvert statsbudsjett. Mindre utbyggingsprosjekter kan passe godt inn i de økonomiske rammene for selskapet.

Så snart Stortinget har gjort sine vedtak, er det viktig at kommunene langs strekningen går i dialog med Nye Veier. Det vil bidra til effektiv planlegging og gjennomføring av prosjektene og økt forutsigbarhet.