Leserbrev

En seier for distriktene

Britt Janne Tennøy (til venstre) og Renate Soleim.  Foto: Privat

Leserbrev

Dette er en historisk dag for Møre og Romsdal. Endelig skal Midsund og Aukra bli landfaste. Endelig skal Møre og Romsdals næringsliv og befolkning få ferdes fritt uavhengig ferger og tid på døgnet. Dette fører til at tjenestene kommer nærmere innbyggerne våre. Dette er distriktspolitikk på høyt nivå! Fraflytningen fra øyene vil avta. Flere vil bosette seg ute ved kysten. Det blir lettere å pendle til og fra jobb. Og ikke minst, arbeidsmarkedet utvider seg betraktelig. Og det er et veldig godt argument til unge folk vi ønsker skal flytte hjem etter studier og noen år borte. Jobbe i Ålesund, bo i Molde. Eller omvendt! Og bare tenk på graviditet og fødsel. Kvinner slipper usikkerheten rundt tidspunkt på døgnet fødselen starter. Listen er lengre enn lang.


Regjeringspartiene vil prioritere Møreaksen

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF er enige om å prioritere E39 Møreaksen i kommende Nasjonal transportplan (NTP). Helge Orten (H) tror på oppstart allerede i 2023 eller 2024.


Møreaksen vil gjøre oss mer konkurransedyktig og vi kan møte fremtidens krav. Konspirasjonsteoretikere og folk som ønsker omkamp etter omkamp må nesten bare få holde på.

Nå skal vi som vil noe bra for fylket vårt stå sammen, og vi gjennomføre fergefri E39 fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord.


Møreaksen kommer - Hafast settes på vent

Møreaksen blir bygget, mens Hafast, Halsafjordkryssingen og Byrkjelo – Grodås går mot en mer usikker framtid.