Leserbrev

Ønsker svar fra Romsdalen AS

Bygging av gondolstasjonen på Nesaksla.  Foto: Kjetil Svanemyr

Leserbrev

I Åndalsnes avis 8. februar stiller Stein P. Aasheim en rekke spørsmål til Romsdalen AS. Jeg hadde håpet på at selskapet Romsdalen AS som ifølge hjemmesiden «skal gjøre Romsdalen til et ledende, lønnsomt og bærekraftig reisemål, og reiselivet til ei enda viktigere næring i regionen», svarte på slike henvendelser i lokalavisen. Når det nå – etter over en uke - ennå ikke har kommet svar, velger jeg å purre.

Mari Melbø Rødstøl.  Foto: Stig Bruksås

Aasheim hadde fire spørsmål. Ett av disse gjaldt hvorvidt Romsdalen AS har benyttet betong som fundament til restauranten. Gondolutbyggingen skulle være et bærekraftig bygg som var reversibelt da det ikke skulle sprenges, benyttes betong og kun skulle stå på påler. Dette var et viktig moment i «innsalget», for å få bygge gondolstasjon og restaurant på toppen. Har dere gått vekk fra dette, eller er det kun snakk om betong støpt nedi pålene?


Vi er gått inn i FNs tiår for naturrestaurering. I stedet for å bygge ned natur, skal vi restaurere den. Det blir heldigvis mer fokus på at nye bygg skal kunne tas ned igjen, uten for store naturinngrep.

Jeg håper at det Romsdalen AS har skrevet på sin nettside om reversible installasjoner stemmer, at «det ikke vil være behov for verken sprenging i terrenget eller bruk av betong til fundament til restauranten».

Dere ønsker å fremstå som en ledende, seriøs og bærekraftig reiselivsaktør, og jeg håper dere vil svare på Aasheims spørsmål i avisa.