Leserbrev:

Bør Trollstigen rassikres?

På høy tid: Det er på høy tid at Trollstigen rassikres, skriver Jon Kvam.Foto: Evy Kavli 

Leserbrev

Undertegnede var i årene 1999 og 2000 med på å rassikre vegen opp til Trollstigen. Såvidt jeg husker så ble det brukt ca. 44 millioner kroner på rassikringen som den gang ble utført.

Ca. 2/3 deler av den opprinnelige planen ble da fullført, men arbeidet stoppet dengang opp fordi det ikke ble bevilget mere midler. Statens Vegvesen uttalte den gangen at nå var vegen ferdig sikret og trygg å ferdes på! Dette var nok en sannhet med modifikasjoner!

Personlig så unngår jeg å kjøre Trollstigen når det er nedbør, eller like etter, fordi jeg ved selvsyn vet hva som ligger igjen oppe i fjellsiden der! Selv på finværsdager så føler jeg på et sterkt ubehag ved å måtte passere gjennom Kjelstadlinja (strekningen mellom Stigfossbrua og den første svingen nedenfor), det er nesten så nakkehårene reiser seg!

At det tilsynelatende har gått så bra igjennom alle disse årene siden veien ble bygget er intet mindre enn et mirakel, utallige sår i asfalten etter steinsprang i Kjelstadlinja og også andre steder der oppe vitner om dette!

Redaktøren i Åndalsnes Avis skriver (Lørdag 23. Januar d.å.) blant annet i sin kommentar om skredfaren i Trollstigen følgende: «Det var altså Stoltenberg-regjeringen som i 2010 overførte ansvaret for øvrige riksveger til fylkeskommunene. Men med beslutningen fulgte det ikke med nok penger. Og med Solberg-regjeringen har situasjonen vært den samme». Jeg har ikke spesielt god greie på politikk, men har igjennom årenes løp merket meg at Staten stadig vekk kniper inn på pengesekken både hva veier og andre ting angår, -de ser ut til å ville at landets fylker (fylkeskommuner) og kommuner selv skal ta alt ansvaret og regningen for veiene vi bruker! Kanskje noe å legge seg på minnet til neste Stortingsvalg? Kanskje går det til og med an å reversere denne beslutningen som ble gjort i 2010, og igjen la Staten ta ansvaret for våre veier?

Det er også blitt fremmet et forslag om å lage en tunnel opp til toppen av Trollstigen! Vi har da sannelig nok tunneler her i landet om vi ikke skal ha en i Trollstigen også, -at det går an!!!

Bør Trollstigen Rassikres? Ja, så absolutt, det er på høy tid!! Geologene i Statens vegvesen skal så absolutt ha kredit for å ha brakt temaet på bane igjen!