Leserbrev

Presisering fra Rauma kommune knytta til leserinnlegg om fysioterapi for barn

Helse- og velferdssjef i Rauma kommune, Harald Westby Digernes.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Som et av mange tiltak innen tjenesteområdet Helse og velferd, besluttet kommunestyre 01.10. å redusere kommunal stilling på barnefysioterapi fra 100% til 50% stilling. I denne saken kommer det også frem at tjenesten må gå inn og gjøre prioriteringer innenfor både forebygging, habilitering og rehabilitering.


Reduksjon av tilbudet er foreløpig ikke iverksatt og kommunen har heller ikke detaljer klare på hvordan tilbudet vil bli. Det er derfor heller ikke gått ut med informasjon knytta til dette. Dette er et arbeid som pågår nå, også innenfor andre områder med bemanningsreduksjoner. Selv om tilbudet kan bli endret vil vi fortsatt prioritere at de som trenger det mest skal få et godt og forsvarlig tilbud.