Leserbrev

Ekte, raus og samarbeidsvillig?

Fysioterapi: Alva Beate og fysioterapeut Irene Myklebost.  

Leserbrev

Ja, da er det på’n igjen. 3 år siden vi sist måtte stå på å kjempe. 3 år siden sist at Rauma kommunen bestemte at de ville fjerne eller redusere tilbudet til barn og unge i kommunen.

Nå er det altså på nytt kommet forslag til vedtak om å redusere eller ta bort tilbud til kommunens unge.

Det er dette våre politikere nå må tenke over før dere godkjenner det.

Det som gjelder for vår familie er fysioterapi-tilbudet til vår handikappede datter, Alva Beate på 10 år. Hun er multi-handikappet, har epilepsi og har fått skoliose. For å bremse skoliosen, får å få tøyd muskler og generelt bruke kroppen/bruke lungene så er hun avhengig av fysioterapi.

Alva Beate har nå dette tilbudet 2 ganger i uka + bassengtrening. Nå er det altså bestemt fra helse og velferdssjefen at dette tilbudet skal bort. Denne hjelpa skal ikke vår datter eller andres barn få i kommunal regi lengre.

Det er nå disse grunnverdiene til Rauma kommune kommer inn. Disse 3 flotte ordene som pryder fasaden på vårt rådhus.

Ekte?

Det er ingenting Ekte med dette. Vi har ikke engang fått et varsel fra kommunen om at dette tilbudet skal bort eller hvorfor.

Raus?

Hva er Raust med å ta bort tilbudet til barn som trenger fysioterapi og som er helt avhengig av dette for å trene seg opp eller unngå smerter, eller for rett og slett kunne fungere i hverdagen?

Samarbeidsvillig?

Kommunen tar bort det Ekte og Rause og jammen så ødelegger dere, den som har kommet med dette forslaget, det gode og verdifulle samarbeidet som vi har med barnefysioterapeuten også.

Vår barnefysioterapeut, Irene Myklebost, er mer enn en behandler av kropp. Hun er vår koordinator i forhold til hjelpemiddelsentralen, hun tilpasser utstyret vi får, hun søker etter hjelpemiddel, hun kommer til vår datters skole for å trene henne, hun driver også veiledning av de skoleansatte rundt Alva Beate, hun leder ansvarsgruppen til vår datter som hun har en fantastisk relasjon med og hun er fleksibel.

Fleksibiliteten viser hvor mye barnefysioterapeuten brenner for sitt arbeide.

Alva Beate går i 5. klasse ved Isfjorden skole. Hun har mange epileptiske anfall i uken og skjer det på skolen før trening så avtaler Irene da et nytt tidspunkt den samme dagen, eller neste dag, eller en annen dag i uka. Hun kommer til og med hjem til oss når det er nødvendig.

Det er vel ikke rart at vi vil kjempe for ei slik Ekte, Raus og Samarbeidsvillig dame?!

Vi blir triste, oppgitte, frustrerte og skuffet over vår Rauma kommune.

Tenk at vi etter forrige kamp for bare 3 år siden må ta denne kampen igjen?!

Vi vil ha svar på følgende:

  • Hvorfor fikk ikke vi beskjed om at tilbudet til vår datter skulle fjernes i oktober? Eller var dette klart allerede i september?
  • Hvilket alternativ tilbyr dere oss og de andre berørte barna?
  • Hvor mye sparer Rauma kommune på dette? Er det virkelig her sparekniven til kommunen må skjære ned og dermed fjerne velferden til barna som trenger fysioterapi?
  • Vil en privat fysioterapeut være like fleksibel med tanke på trening av vår datter?
  • Vil en privat fysioterapeut komme til skolen for å trene vår datter?

Vi ber om hjelp fra dere politikere. Hjelp oss å vinne denne kampen.

Hilsen foreldrene til Alva Beate 10 år