Leserbrev

Eidsbygda Bygdekvinnelag: - Vi har trua!

Privat illustrasjonsfoto. 

Leserbrev

Eidsbygda er ei lita og levende bygd der vi har greid å skape aktivitet og utvikling gjennom flere 10-år selv om sentralisering har vært en trend.

Vi fikk heldags-barnehage her tidlig på 2000-tallet. Og nettopp barnehagen med fullverdig tilbud har vært veldig viktig for den veksten og utviklinga vi har sett. Mange i bygdekvinnelaget har hatt barn eller barnebarn som har fått en god start på livet i barnehagen her. Det er disse som i dag er unge voksne og er i etablererfasen. De skal gjøre viktige valg ang famile, jobb og bosted.

Barnetallet på bygdene vil alltid gå i bølger. Fra å være under 10 barn i barnehagen på slutten av 90-tallet, var det over 30 barn her i 2005. Vi har i denne siste perioden opplevd tilflytninger og nyetableringer av barnefamilier som har gjort bevisste valg om å bo på bygda. Dette gir oss som bor her stor tro på framtida.

Mange ønsker å bosette seg i bygda selv om de vet at det betyr pendling til jobb for de voksne. Arbeidsmarkedet er stort i flere retninger på nordsida, og har derfor potensiale for nyetableringer. MEN da må vi ha forutsigbarhet og stabilitet i skole og barnehage.

Som bygdekvinner ønsker vi at ungdommene våre skal kunne oppleve et trygt, godt og nært oppvekstmiljø for sine barn.

Derfor vil vi slå fast at:

  • Pendling er for voksne – ikke for barn
  • Trygt og nært oppvekstmiljø gir trygge barn
  • Forutsigbarhet og stabilitet gir bo og etableringslyst
  • Barnehage er 1. prioritet for etablering

Eidsbygda Bygdekvinnelag vil be om at dere kommunestyrerepresentanter, våre folkevalgte, prøver å forstå hvor mye barnehagen betyr for bygda og nærmiljøet vårt.

Ikke ta bort denne viktig hjørnesteinen i samfunnet vårt !!

Med stor tro på ei framtid på bygda.
Eidsbygda Bygdekvinnelag.