Lesarbrev

Greinalause ferjekutt!

  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Sp, Ap og resten av «raudingane» kuttar ferjeavganger på ferjerutene

 • Stranda-Liabygda
 • Hareid-Sulesund
 • Eidsdal- Linge
 • Åfarnes-Sølsnes
 • Årvika- Koparnes
 • Hundeidvik- Festøya
 • Volda-Lauvstad
 • Kvanne-Rykjem
 • Molde-Sekken
 • Larsnes-Åram- Voksa-Kvamsøy
 • Aukra-Hollinghomen
 • Edøya-Sandvika

Dette er klart etter samferdselsutvalgsmøtet 9/11 der det altså vart kutta ferjeavganger for om lag 20 mill. kr.

Når fylkesrådmannen har avlyst økonomikrisa i fylket, blir det merkeleg at ferjedrifta vert kutta, noko som rammar næringslivet og innbyggjarane knallhardt- og i staden prioriterar dei som styrer fylket bypakkar, og opera med heile 350 mill. kr, og ein ufattelig kraftig auke av fylkesadministrasjonen.

Frps Frank Sve.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Dette her er berre trist, greinalaust trist.

Men, innbyggjarane her i fylket har no stemt på desse partia, då er det vel opera, bypakkar og auka fylkesadministrasjon som gjelder då, medan fylkeskommunen lever i «sus og i dus» så skal altså ferjedrifta raserast på verst tenkeleg måte for næringslivet og innbyggjarane her i fylket.

Frp kjempar kvar ein dag mot denne aldeles hjelpeslause politikken, og er rett og slett sjokkert over korleis spesielt Sp her i fylket fer åt mot innbyggjarane og næringslivet i distrikta.

Det vi no ser med kraftige kutt innan ferjedrifta og vidaregåande skular, er rett og slett Sp i praksis.