Leserbrev:

Eidsbygda barnehage

Eidsbygda barnehage.  Foto: Even Ørjasæter

Leserbrev

Hvorfor har vi barnehager? Jo, svaret er jo åpenbart; det er for at vi voksne skal kunne være på jobb og drive verdiskapning, samtidig som barna våre blir tatt godt vare på.

Det gjør skikkelig vondt å få beskjed om kommunedirektørens forslag om å legge ned Eidsbygda Barnehage. Først og fremst fordi det i så fall vil gjøre det veldig mye mer krevende for en god del småbarnsfamilier å få hverdagen til å gå rundt.

Prognosen for befolkningsutvikling i Norge frem til 2050 er dyster lesing for distriktskommuner. Det ser ut til at det skal gå jevnt og trutt nedover, lenge.

Parallelt med at dette skjer: For andre året på rad var i 2019 ‘’Småbruk’’ det mest populære søkeordet på Finn.no. Småbruket er et av de sterkeste ikonene for norske distrikts- og bygdesamfunn. Hva er sammenhengen med at folk drømmer seg til et mer meningsfylt liv med nærhet til jord og natur på bygda nesten samtidig som de sitter på flyttelasset på vei til mer sentrale strøk? Det er ikke mangel på småbruk her i landet, men det begynner å bli stor mangel på småbruk som ligger på steder som er i kategorien ‘’levelige’’ for en småbarnsfamilie. Hvis forslaget om nedleggelse av Eidsbygda Barnehage skulle bli vedtatt, så kan man faktisk gå inn på kartet å sette et rødt kryss over en god del småbruk og gårder som ikke lengre treffer kriteriene til alle disse som faktisk sitter og søker seg til et lykkeligere liv på landet. Dette er alvorlige greier!

Flytta til Rødven for ikke lenge sida:

– Slutt å kutte i tilbudene som betyr mest!

Flere unge par har flytta til Eidsbygda og Rødven i det siste. De som sist kom, er Ingrid og mannen.


Istedenfor å innrette seg etter nasjonale prognoser for at det skal gå nedover med oss også; hvorfor ikke heller finne ut hva det er med distriktet vårt som faktisk tiltrekker seg unge folk, og se om det ikke er noe som kan bygges videre på? Hva om flere passive eiere av slektsgården kan inspireres til å selge? Hva om vi satsa på store naturtomter i stedenfor små tomter i byggefelt, laga på planerte hauger med sprengstein? Da selger vi i så fall en vare som faktisk veldig få andre kommuner klarer å tilby, og som står øverst på ønskelista til mange barnefamilier og unge. Naturen vår gjør at Rauma på en attraktiv måte skiller seg ut fra resten av røkla. La strategien for positiv folketallsutvikling gjøre det samme!

Når folk flytter fra distriktene, eller velger å ikke flytte hjem til distriktet sitt, så handler det om hva som oppleves attraktivt og ikke. Det er for eksempel ikke attraktivt å flytte til, eller hjem til, en kommune, brukte 2-3-4 millioner på å sette i stand hus eller gård, for så å stå igjen med noe som mister sin verdi når man innser at her er det ikke verdt å bo når skole og barnehage legges ned. Mangelen på muligheter for å få igjen pengene man investerer i hus og gård må kompenseres med trygge og forutsigbare tjenestetilbud fra det offentlige. I hovedsak handler det om å ta vare på det tilbudet vi har, og ikke true igjen og igjen med nedleggelse.

Om 10-20 år kommer man til å se tilbake på en utvikling i norske distrikt der mange bygder og lokalsamfunn dessverre har dødd ut. Og; så kommer man til å se noen få bygder og lokalsamfunn som blomstrer og trekker til seg tilflyttere og hjemflyttere. Vi tror at Rauma har særdeles gode muligheter til å stå frem som en av vinnerne i denne utviklinga. Og det er blant annet fordi vi har en natur med tiltrekningskraft på mennesker fra hele verden, vi har ei turistnæring som byr på store muligheter for folk som ønsker å starte opp egen virksomhet, vi har Nordveggen som heier på og bidrar til at vi tør å starte bedrift for å skape egne verdier, og vi har (enn så lenge) veldig levende bygder. Dette er salgbart, men da kan det ikke stå med liten skrift nederst i annonsen at kommunen støtt og stadig vurderer å legge ned skole og barnehage. Vi må ha sjøltillit og tro på at vi skal bli en av de distriktskommunene som man omtaler: ‘’Se på Rauma, de klarte det!’’ Steg 1 på den veien heter ‘’Ikke legg ned Eidsbygda Barnehage!’’ (og steg 2 heter ‘’Vær langsiktig og forutsigbar på barnehage- og skoletilbud’’).

Økonomiske sparetiltak har veldig ulike konsekvenser. I spekteret av konsekvenser, så mener vi en av de absolutt verste er når det rokker ved muligheten for å få hverdagen til å gå rundt, og faktisk oppleve det som meningsfylt å bo der man bor. Vi stortrives i utgangspunktet med å bo på Nordsida, og Eidsbygda Barnehage er en helt sentral brikke i den trivselen. Den gjør at vi får hverdagen med små barn til å flyte fint! Det er naturlig å innvende at Åfarnes Barnehage også ligger innenfor rekkevidde. Problemet er bare at all den tiden vi fra før bruker på kjøring og henting gjør at det ikke er mer å gå på. Man kan selvsagt krumme nakken og gjennomføre det, men hvorfor i alle dager skal man da velge å bo her da? Da er det jo mye mer attraktivt å slå seg ned i en kommune som gir den forutsigbarheten for skole- og barnehagetilbud som trengs for å tørre å investere stort i bolig og fremtid.


Det virker også å være en oppfatning av at en nedleggelse av Eidsbygda Barnehage vil føre til at barna flyttes over til Åfarnes, og ellers er alt likt. Det stemmer ikke. Skulle barnehagen blitt nedlagt i morgen ville ca. halvparten av barna etter foreldrenes ønske havna i Isfjorden, fordi det er den veien arbeidet er. Hva vil det gjøre med tilhørigheten når man skal begynne på skolen? Hva med fritidsaktiviteter? Vi bor på Nordsida, og ønsker å ha tilhørigheten her, og Eidsbygda Barnehage er en skikkelig viktig brikke i grunnlaget for denne tilhørigheten.

Vi er en liten kommune der vi skulle ønske oss mer dialog rundt sparetiltakene. En av konsekvensene av å legge ned Eidsbygda Barnehage vil være at mange foreldre må bruke mye mer tid, hver dag, på levering og henting av barn. Denne tida spises direkte av den tilgjengelige tida vi i utgangspunktet har til å være sammen med barna våre på en god måte (og nei, den økte tiden i bilen til og fra barnehage i Isfjorden eller på Åfarnes teller IKKE i denne sammenhengen). Når kommunen må spare penger, så er vi foreldre veldig interessert i å bli invitert inn i en dialog rundt hva vi kan bidra med for å spare penger. Det er veldig mye bedre å jobbe litt dugnad iblant, fremfor å få en betydelig lengre kjøretur, hver dag. Det er også veldig mye mer motiverende å bli invitert til en dialog for å finne løsninger, enn å få et forslag om nedleggelse klaska i hodet. I det første tilfellet blir man konstruktiv, i det andre tilfellet går man i forsvarsposisjon. Vi klarer nok ikke å dekke inn hele den potensielle, kortsiktige, besparelsen, men alt hjelper, og det må jo ha en verdi i seg selv å faktisk klare å holde liv i barnehagen – og dermed bygda også.

Kommunedirektøren foreslår å legge ned Eidsbygda barnehage:

– Dette kan splitte Nordsida i to

I forslaget til budsjett for 2021 foreslår kommunedirektøren å legge ned Eidsbygda barnehage neste høst. Det skaper reaksjoner.


For oss som velger å bosette oss på bygda så er det veldig lite vi forventer av ytelser fra kommunen ut over et nært og forutsigbart tilbud innen skole og barnehage. Men det er til gjengjeld så viktig at det avgjør om det er verdt å bo her eller ikke.

De siste årene har de 4 gårdsbrukene rundt Rødvenfjorden som er lagt ut for salg fort blitt omsatt – og samtlige er kjøpt av småbarnsfamilier. Ingen av de til sammen 13 barna var en del av kommunens prognose for fremtidige barnetall. I samme periode har også jevnt over halvparten av barna som går i Eidsbygda barnehage vært tilflyttere eller tilbakeflyttere. Hvor mange av disse hadde kommet om ikke barnehagen var der? Tror vi at disse hadde blitt Raumaværinger da? Og hvor mange har i samme periode valgt bort Nordsida på grunn av alle rundene med forslag om, og kjemping mot nedleggelser? Tror vi at distriktskommunen Rauma kan få vekst uten å få meg seg bygdene?

Vi tror at vekst i Rauma handler om å jobbe og leve etter mottoet ‘’Alle skal med!’’ Med det oppfordrer vi alle partier til å fortelle om de vil ha oss og bygdene våre med, og dermed stemme mot kommunedirektørens forslag om nedleggelse av Eidsbygda Barnehage.