Leserbrev

Kommentar til Lysbakken og Wold om kommuneøkonomi

Renate Soleim, Rauma Høyre.  Foto: Privat

Leserbrev

Er det slik at SV mener at kommunen kan få tilført så mye midler man bare vil, og at staten er som Sareptas krukke? Det inntrykket kan man få etter å ha lest reportasjen i ÅA nettutgave 15.10. der SV-leder Lysbakken hadde besøkt Raumas ordfører.

Ordføreren mener at Rauma sliter økonomisk pga. koronakrisen, og at man ikke har fått finansiert ekstrautgifter i forbindelse med dette. Ifølge kommunedirektør Toril Hovdenak, så stemmer ikke dette. På direkte spørsmål fra undertegnede i formannskapet bekreftet Hovdenak at kommunen hadde fått det Rauma hadde meldt inn som tap. I tillegg så har Rauma også fått midler til tiltak som f.eks. opprusting av Realskolebygget, klubbhus på Øran osv. Noe som er en direkte konsekvens av «korona-midler», så når Lysbakken etterlyser midler til kommunen, så har han enten blitt feilopplyst, eller så unnlater han og forholde seg til fakta.

Så skylder ordføreren på grensejustering for dårlig kommuneøkonomi. Ja, når SV og flere av posisjonspartiene ikke vil kutte tilsvarende det som vi mister så blir det slik. Kommunedirektøren har identifisert mange av de kostnadene som vil forsvinne når Vågstanda blir en del av Vestnes. Det betinger imidlertid at man kutter i tjenestetilbudet. Det vil ikke SV, og så skylder man på regjeringen og sier at det er for lite overføringer til kommunen!

Det er også interessant å lese om SV og formuesskatt. Rauma Høyre setter pris på at ordføreren viser fram det flotte næringslivet vårt, men mon tro om ordføreren tar innover seg de alvorlige konsekvenser formuesskatt på arbeidene kapital gir/kan gi for våre flotte bedrifter. Vi snakker her om skatt på arbeidende kapital. Dvs., litt enkelt fortalt, at dersom Wonderland investerer i nye maskiner, software, etc. etc., så må de betale formuesskatt på disse investeringene. Det er dette Høyre vil redusere – på sikt ta bort. Denne skatten tar ikke hensyn til om bedriften har midler til å betale denne skatten. For Wonderland, som har fått nye eiere, og som har vært gjennom store endringer, er en slik skatt selvsagt ekstra krevende. Høyre er selvsagt for at utbytte til privat forbruk skal skattlegges. Det «ironiske» med formuesskatt på arbeidende kapital, er at dersom Wonderland har vært eid av et utenlandsk selskap, så hadde de sluppet å betale denne skatten. Slik kan det ikke være, og det håper vi også SV tar innover seg.