Leserbrev

"Etter min mening er det en selvfølge at Romsdalseggen ikke blir godkjent som nasjonal turiststi"

Svar på Kjell Ivar Remmem sitt innlegg 26/9.

Geir Klepaker  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Kjære Kjell Ivar, det er helt naturlig at vi har forskjellig mening rundt dette prosjektet. Vi må alle ha lov til å ytre våre meninger enten det er for eller imot. Noen er nok litt kvassere i ordbruken enn andre, men det gjelder nok begge sider. De som påstår at dette kun er positivt og ikke erkjenner en mulig negativ påvirkning på Romsdalseggen, har kanskje ikke evnen til, eller ønsker ikke å innrømme det. Min påstand er: Det er ingen ting i verden som bare har positive eller negative sider! Det er alltid en miks og selvfølgelig individuelt hvordan disse vektlegges.Når du påstår at navngitte personer er årsaken til at denne søknaden ble avslått går du vel over streken. Og langt over etter min mening. I tillegg til at du ilegger visse personer alt for mye innflytelse antyder du også at de som behandlet søknaden ikke klarer å tenke selv, men ble påvirket til å avslå søknaden. Det er ikke vår feil at søknaden ble avslått, men Rauma. Det var fellesskapet som godkjente byggingen av disse installasjonene, og vi ble advart om at dette kunne bli konsekvensen. Etter min mening er det en selvfølge at Romsdalseggen ikke blir godkjent som nasjonal turiststi, før etter at dette har vært i drift i noen år og vi ser resultatet av installasjonene. Nasjonale turiststier er vel ment som noe unikt og varig. Det er da naturlig at vi må bevise at det gikk bra før vi eventuelt søker om at Romsdalseggen blir nasjonal turiststi igjen.