Leserbrev

Mer nytte av samferdselspengene

Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Det er tydelig at Marcus Brevik er blitt påvirket av noen med særinteresser for sin egen navle.

Jørn Inge Løvik, daglig leder i Romsdalsaksen AS
Leserbrev

Marcus Brevik ber oss løfte blikket, men graver seg ned i de lokale ønskene i neste øyeblikk i sitt leserinnlegg i Åndalsnes Avis - 16. sept. 2020.Vi er enig om Eksportveien E136, og at den må prioriteres. Først og fremst i Romsdalen, Veblungsnes og Hjelviktunnelen. Men også strekningen Digernes – Ørskogfjellet med løsning over Dragsundet og forbi Sjøholt. Her burde Statens vegvesen (SVV) brukt det meste av sine planleggingsmidler – men de velger heller å bruke de på den utdaterte og miljøfiendtlige Møreaksen.

Det er tydelig at Marcus Brevik er blitt påvirket av noen med særinteresser for sin egen navle. Møreaksen er solgt inn med 4-felt vei, 110 km/t og godt under timen mellom Ålesund – Molde. Men hva er det som er igjen i dag når SVV skryter av å ha redusert kostnadene med 40%?

SVV har redusert vegstandarden slik at det nå er igjen bare 2-felt og 80 km/t. Til og med forbikjøring forbudt i 16 km av strekningen med de oversjøiske enkeltløpstunnelene. Og med brattere stigning enn i dag på Vestnessida av Ørskogfjellet. Altså dårligere enn i dag.

Man sparer ikke en time kjøretid mellom Ålesund – Molde med Møreaksen. Man sparer kanskje 30 min – og det samme med Romsdalsaksen.

Med Ålesund i E39 sammenheng menes Breivika/Moa – ikke Ålesund sentrum. Men vi er vel i Ålesund når vi kommer til Moa - er vi ikke?

Hvor er så Molde i E39 sammenheng? SVV ser ut til å mene Fergekaia/Bolsønes.
Men hvorfor det? Trafikktellinger viser at ca 80% av E39-trafikken svinger til høyre når de kjører av ferga i Molde. Faktisk skal ca 60% av E39 trafikken øst eller nord for Årø.

Når man fra Åndalsnes kommer ut av Fannefjordtunnelen på Årø…, man er vel i Molde da? Det samme når man kommer fra Kristiansund eller Fræna. Man er vel i Molde når man har passert rundkjøringa på Årø?
Dette forsterker seg når sykehuset blir flytta til Hjelset, næringsutviklingen i Årødalen og de kommende utbyggingene på østsiden er gjennomført.

Marcus Brevik er kanskje forpliktet å tro på Langfjordforbindelsen siden han er styremedlem der, og tror kanskje at det vil være Rauma sin velsignelse med bro over fjorden der. Hva så med resten av FV64? Den er ikke dimensjonert hverken for dagens trafikk eller kommende vekst. Fannefjordtunnelen begynner å nærme sin kapasitetsgrense, så en ny fjordkryssing må til. Over Skåla må få ny vei. Også mellom Åfarnes – Åndalsnes.

Tror man virkelig at en skrapet fylkeskasse skal koste dette? Eller skal FV64 omklassifiseres til riksvei slik at staten tar regninga? Er det da noe penger igjen når Møreaksen har stukket av med 25-40 mrd. kroner? Hafast stikker av med 60 mrd. kroner? Halsafjorden med 10 mrd. kroner er også langt foran i køen?

Med Romsdalsaksen vil behovene for fergefri E39 over Romsdalsfjorden være løst for halve kostnaden. Det samme for bo-/arbeidsmarkedsregionen Ålesund-Molde og Åndalsnes-Molde

Med på kjøpet for halve prisen vil man få en mye mer fremtidsrettet og miljø- og turistvennlig løsning - og som oppfyller de nasjonale føringene for nasjonale stamveier.
Altså, man unngår lange dype undersjøiske tunneler, og å føre en nasjonal stamvei gjennom tettbebyggelsen.

SVV planlegger strekningen E39 Bolsønes-Årø som en bypakke. Bypakker er per definisjon for myke trafikanter og kollektivtrafikk – samtidig som den skal være hemmende for øvrig trafikk. Altså stikk i strid med en nasjonal stamvei.

I denne saken ser det ut som at Marcus Brevik – i likhet med mange politikere i fylkestinget – er mer opptatt av at statlige penger skal tilfalle regionen enn hva pengene brukes til, eller om det er samfunnsnyttig for landet.

Her er et kart over Romsdalsfjordbassenget som viser de viktigste ønskene til våre folkevalgte og som det jobbes aktivt med i kommuner og fylke. Begge alternativene oppnår det samme.

Dette mener Romsdalsaksen AS er kostnader for Møreaksen og Romsdalsaksen, inkludert følgestrekninger.   Foto: Romsdalsaksen AS

I tillegg kommer mange andre prosjekter som oppover Romsdalen osv. Men poenget er at noen må betale gildet, og om man ønsker mest mulig vei for pengene må man av og til tillate at det tenkes nye tanker – og uten innblanding av egen agenda.