Leserbrev

Et hjertesukk

Kariann Hovde.Foto: Evy Kavli 

Leserbrev

I disse nedsparingstider, er det kommet oss for øret at kommunen ønsker å legge ned tilbudet om gravidsvømming for å spare penger.

Svømming for gravide er en sosial samlingsplass for gravide, hvor råd og erfaring blir utvekslet, og nye bekjentskap stiftet. Svømming for gravide fører naturligvis til økt fysisik aktivitet hos den gravide, noe både mor og barn har godt av. Gravidsvømming kan bidra til bedre fysisk helse, bedre mental helse og at man som gravid klarer å stå lengre i arbeid. Hvor godt vil dette sparetiltaket fungere dersom flere må ut i sykemelding?

Jeg kan også fortelle dere hva gravidsvømmingen koster kommunen; Det koster lønna til den fysioterapeuten eller jordmora som har timen. Hallen leier kommunen gratis av formålsbygg, mot at formålsbygg får deltagerenes egenandel på ca. 400,- Ikke rør svømmetilbudet vårt.

Så til det aller største hjertesukket: Det er lagt inn forslag fra ledelsen i kommunen om å kutte den ene jordmordstillinga vår med 50%. Dette er et forslag som i mine ører er så sprøtt at jeg ikke kan fatte at noen har tørt å si det høyt en gang. La meg få fortelle deg litt om hva en jordmor gjør en vanlig dag, så kan man tenke konsekvenser av å redusere denne allerede sårbare funksjonen:

Planlagte konsultasjoner med gravide, hjemmebesøk til nyfødte og barselkvinner, ekstrakontroller til gravide som kjenner lite liv, gravide med blødninger, vurderinger på om de er i fødsel, samt å ta imot bekymringer og gi råd til kvinner i en sårbar fase av livet. Når alt dette er gjort, er det tid for dokumentasjon, henvisninger til spesialisthelsetjenesten og tverrfagelig sammarbeid rundt risikogravide.

Ja, la oss ikke glemme de to timene i uka med gravidsvømming som er så dyrt at det må legges ned.

Liggetiden på sykehuset blir også stadig kortere. Hjemreisen står på trappen før man har rukket å bli trygg på verken amming eller den lille. Hvordan blir det da om jordmora ikke kan komme på hjemmebesøk å skape trygghet?

Hvordan det å kutte denne stillingen med 50% skal føre til innsparinger skjønner jeg ikke. Er ikke sikkert jeg skal det heller, men her er noen av konsekvensene jeg kan se for meg: Økt belastning på fastlegene, økt belastning på legevakten, økt belastning på spesialisthelsetjenestene, økt belastning på slik som Rask psykisk helsehjelp. Nei, vent. Dette tilbudet skal også bort.

Rauma kommune skryter av å være verdens beste kommune for naturglade mennesker, og fjord og fjell har fått mange til å flytte til Rauma. De fleste av disse tilflytterene er unge par i etableringsfasen, hvor attrativt vil Rauma bli med en redusert jordmortjeneste?

Hvor attraktivt vil det bli for studentene å flytte hjem igjen å stifte familie? Jeg har sikkert misforstått, men jeg trodde at Rauma ville ha befolkningsvekst.

Kommunen en forpliktet gjennom helse- og omsorgstjenesteloven til å tilby svangerskaps- og barselomsorgstjenester.

I Helsedirektoratet sin veileder «Et trygt fødetilbud, kvalitetskrav til fødselsomsorgen» kan vi lese følgende:

Et helhetlig svangerskaps-, fødsels - og barselsomsorg skal være i tråd med WHO sine verdier og prinsipper:

  • Omsorgen for normale svangerskap og fødsler bør være demedikalisert
  • Omsorgen bør være basert på hensiktsmessig og nødvendig teknologi
  • Omsorgen bør være desentralisert
  • Omsorgen bør være kunnskapsbasert
  • Omsorgen bør være tverrfaglig
  • Omsorgen bør være helhetlig
  • Omsorgen bør være familiesentrert
  • Omsorgen bør være kulturtilpasset
  • Omsorgen bør involvere kvinnene i beslutningsprosesser
  • Omsorgen bør respektere privatliv, verdighet og konfidensialitet.

Ikke rør jordmora vår.