Leserbrev

Filminnspillingene har sin pris

Ett av skiltene som er satt opp for å fortelle at E136 stenger i perioder.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Vi synes alle det er kjekt at Rauma er blitt et midtpunkt pga. filminnspillinger osv. Markedsføringsverdien er nok som flere har pekt på svært stor.

Torsdag 10. september hadde imidlertid Åndalsnes Avis en leder under samme overskrift som dette innlegget. Etter mitt syn er det betimelig å ta opp også de negative sidene med en slik aktivitet. En håndfull kommentarer under lederen viser at det er stor entusiasme for prosjektet, og at lokalsamfunnet må tåle problemene. Det er kanskje enklest å innta en slik holdning dersom man ikke selv blir nevneverdig berørt.

Leder torsdag 10. september 2020

Filminnspillingene har sin pris


7. september leste jeg tilfeldigvis en artikkel i ÅA om at Romsdalen skulle stenges i opptil 60 minutter en hel uke. Vegvesenets vurdering var at dette var helt innafor. De hadde jo satt opp skilt i begge ender, og dermed var saken grei. Gjennomreisende får da beskjed når de kommer til skiltet og må selvsagt vente den tiden det er nødvendig. Infonummer står til og med på skiltet.

Jeg hører til den lille flokken mennesker som bor i en del av det området som skal stenges, nemlig på Verma. Denne gruppen er nok fullstendig glemt eller oversett av Vegvesenet. Den enste info jeg har fått om stengningen er vegskiltet jeg så bilde av i ÅA. Mange andre i området er nok i samme situasjon.

Jeg tenkte at her må det ha skjedd en glipp. Det er sikkert på kortere enkeltparseller stengingen skal foregå, og parsellen er sikkert åpen utenom disse punktene. Vi snakker jo tross alt om fem mil av E136 Eksportvegen.

Torbjørn Rødstøl.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Jeg ringte derfor infotelefonen. Etter en uhyre lang ventetid kom jeg omsider fram til en sentral i Bergen. De kunne fortelle meg det samme som står på skiltet. Så ble jeg satt over til Trondheim. De kunne heller ikke svare, men måtte ta en telefon og ringe opp igjen. Svaret var at det skulle stenges mellom Sogge bru, og enten Bjorli eller Stuguflåten, og slippes gjennom puljevis.

Da er jeg like klok. Har vi lov til å kjøre til Åndalsnes så sant vi ikke blir stoppet? Kan vi kjøre til butikken? Kan vi kjøre mellom egne eiendommer når adkomsten er via E136? Kan vi besøke naboen? Risikerer vi noe om vi kjører? Skal det for eksempel være fartsetapper på noen strekning? Møter vi eventuelt en brysk vaktmann, slik som TV2 journalisten?

Uken det er stenging er for øvrig en travel uke med flere møter på Åndalsnes. Da må man altså legge inn opp til 60 min ekstra i tidsbruk hver vei. I mitt lille nærmiljø er det personer som har helserelaterte avtaler på Åndalsnes, og det er dagsbesøk på sykehuset i Molde. En tur til Molde kan vanligvis gjøres på to timer. Nå må det altså legges inn én time ekstra for å være sikker på å nå ferger og avtalt time. Det er kanskje litt paradoksalt at sykehuskrigen mellom Molde og Kristiansund dreide seg om en time total reiseavstand.

Det er ellers stort fokus på E136 som Eksportvegen, og regularitet for varetransporten til og fra fylket.

Hadde det ikke vært naturlig at også et filmselskap måtte prøve å tilpasse seg lokalsamfunnet, og ikke bare motsatt? Er det for mye forlangt at vegvesenet fant ut om det bor folk langs disse fem milene, og at disse personene kanskje fikk litt informasjon om hvordan de skal innrette hverdagen denne uka?

Det blir sikkert en flott og spennende film!