Leserbrev

Det Rauma Høyre ikke forstår

Fra venstre Ingrid Marie Schei Olsen, Janne Søvik, Inger Helen Rødal, Per Vidar Kjølmoen og Per Johnny Voldseth.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Ingen tjener på evige omkamper om skolestruktur.

1. januar 2020 forlater Hjelvika og Vågstranda Rauma kommune. Med et pennestrøk mister Rauma både rundt 400 innbyggere og noen av de vakreste områdene i Romsdal. Hvordan kunne det skje?

Bygginga av Tresfjordbrua var selvfølgelig en faktor, men grensejusteringa hadde flere årsaker. Vi tror de evige diskusjonene om nedlegging av Vågstranda skole var en viktig grunn. Diskusjoner over flere tiår, og all den usikkerheten det førte med seg, gjorde det vanskelig å bygge optimisme og bolyst i ei bygd. Til slutt var elevtallet blitt så lavt at Høyre kunne få det som de ville, og så trakk bygdefolket på Vågstranda sine konklusjoner.

Nå er det skolen i Måndalen som står for tur. På tross av at kommunestyret gjentatte ganger har vedtatt ny barne- og ungdomsskole i Måndalen, reiser Høyre og Renate Soleim saka på nytt og på nytt.

For å skape ro i saka, har en samling private investorer sagt seg villige til å ta alle ekstra kostnader med å bygge ungdomsskole. I tillegg har de sagt seg villige til å bære ekstra driftskostnader for ungdomsskolen i økonomiplanperioden. Og investorene er fullt innforstått med at kommunen ikke kan gi noen garantier for langsiktig drift av ungdomsskolen. Investorene tar all risiko, kommunen tar ingen.

Men det hjelper ikke for Rauma Høyre. Det er legitimt å mene at sentralisering av skoler er fornuftig politikk. Men å hele tiden sette saka på dagsorden - kjøre omkamper på fatta vedtak, bidrar til lite annet enn å skape motsetninger mellom by og bygd i Rauma. Og hvis disse debattene skal gå i år etter år, vil hverken Måndalen eller Rauma tjene på det.

Vi i Rauma Arbeiderparti tror det er mulig å skape både vekst, optimisme og et godt elevgrunnlag i Måndalen. Bygda har store patrioter, sterkt næringsliv, tett samhold og fantastisk natur. Nå blir det snart ny barnehage i bygda og vi håper ny barne- og ungdomsskole også kan komme på plass kjapt. Tomtekampanjen er bra, og kanskje får vi også på plass noen førstegangsboliger nært skolen. Måndalen har alle muligheter til å lykkes i åra som kommer

Men skal Måndalen lykkes, og skal Rauma lykkes, må vi spille på lag. Rauma Høyre bidrar dessverre ikke særlig konstruktivt til det akkurat nå.

Kommunestyregruppa i Rauma Arbeiderparti

Per Vidar Kjølmoen, Janne Søvik, Inger Helen Rødal, Per Johnny Voldseth, Ingrid Marie Olsen