Leserbrev

Skole i Måndalen – igjen og igjen…

Magnhild Vik  Foto: Stig Bruksås

Leserbrev

Det har vært godt med litt ferie fra politikk, men nå er det på tide å ta tak igjen! Renate Soleim bidrar med to innlegg som igjen fører til stor debatt, naturlig nok. Jeg skjønner også hvorfor dette kommer opp igjen nå – vi skal starte på arbeidet med å få til et budsjett og en økonomiplan for de kommende årene, dette blir veldig krevende, også dette året.

Det Renate Soleim ikke har fått med seg her er at vi skal ikke bygge ny ungdomsskole. Vi skal bygge nytt bygg for 1. til 7. klasse, så skal det renoveres og oppgraderes et bygg til ungdomsskoleelevene. Dette er det som ligger i planene nå. Og hver gang det har vært snakk om skole har jeg etterlyst en mer helhetlig debatt – så snakk om å snu hele diskusjonen på hodet! Renate Soleim har jo ikke deltatt på noen av møtene i verken formannskap eller kommunestyre etter valget, der vi har diskutert skole og gjort vedtakene, så kanskje det er derfor hun tar opp igjen diskusjonen nå?

Janne Søvik sier i en artikkel i ÅA fra 01.09.20 at nå må vi søke støtte i det politiske miljøet – men saken er jo at støtten allerede er der! Avtalen om renovering/ oppgradering av barne-og ungdomsskole i Måndalen er ENSTEMMIG vedtatt i kommunestyret den 12.02.20, så det vi skal gjøre nå er å vedta hvilken form bygget skal ha, hvordan oppdraget skal løses. I vedtaket i sak 04/2020 står det at sentrale momenter i avtalen er at kommunen har ansvar for kvalitet på skoletilbudet og skal eie og drifte lokalene. Private investorer bidrar også til finansiering av driften to år etter ferdigstillelse av bygget. Helt fantastisk!

Bakgrunnen for alt dette er jo en stadig diskusjon rundt skolestrukturen i Rauma. Partiet Høyre hadde en gang som mål at småskolene skulle bort – den gang Innfjorden og Vågstranda barneskoler. I Innfjorden ble det startet privatskole av engasjerte foreldre, denne lever i beste velgående i dag. (Elevene har for øvrig nettopp vært i landstoppen i en matematikk-konkurranse, Matte Maraton). På Vågstranda ville de også gjøre det slik, men der lyktes de ikke med å få det til. Dette var nok en medvirkende årsak til at de nå fra nyttår blir en del av Vestnes kommune.

Ved valget i 2015 la Høyre ut at de ville sørge for fortsatt drift på ungdomstrinnet i Måndalen, i et innlegg på Facebook den 7. september på Rauma Høyre sin side, av Renate Soleim og Lars Olav Hustad.

Ungdomsskolene har de siste årene kommet i søkelyset, nettopp fordi Måndalen får færre elever når Vågstrendingene skal til Vestnes, men i følge tabeller fra Bakgrunnsdokument NY MÅNDALEN SKULE, RENOVERING OG TILBYGG, vil det være 43 elever 20/ 21, og gå ned til 40 elever i 23/24. Hvor Renate Soleim får tallet 25 fra vet ikke jeg. Merkostnadene for ungdomsskoletrinnet har vært sagt i størrelseseorden 2,6 og ikke 3 millioner. Det er en forskjell på 400.000 kroner. Kanskje ikke så mye at det er verdt å nevne for Soleim, men for meg er det mye penger.

Åfarnes er den klart minste ungdomsskolen. Vi i Senterpartiet har hele tiden ment at det er ødeleggende for bygda om ungdomsskolen blir flyttet til Åndalsnes. Vi har i mange år jobbet med å få på plass nye kommunale tomter der ute, og forhåpentligvis vil dette etter hvert føre til at flere bosetter seg der. Det handler om samfunnsutvikling. Vi ser skolen som et svært viktig ledd i dette, og kan igjen vise til Innfjorden hvordan ringvirkningene oppstår ved at folk bosetter seg i bygda. Måndalen vil også satse på det samme, og det har i samtaler med næringslivet der også vært nevnt boliger for unge, leiligheter som både prismessig og størrelsesmessige passer for folk i etableringsfasen, som gjør at de kommer inn på boligmarkedet. Alt dette styrker Rauma som kommune, som et sted for ungdom å flytte tilbake til etter endt utdannelse, og forhåpentligvis etablering med partner og familie. Interessen for tomtene på «billigsalg» viste at det er interesse for å bygge.

Når Renate Soleim drar meg og mine barn inn her, synes jeg det er litt leit at jeg skal være en av dem som «ødelegger» for Måndalen. Jeg har jo 4 barn: Den eldste har gått på ungdomsskole i Måndalen, de to neste har gått på Åndalsnes, og minstemann går i 4. klasse og har ikke reflektert så mye enda over hvor det passer best for ham å gå på ungdomsskole. Det er jo en sjanse for at det kan bli at 50 % går til Måndalen, og 50 % går til Åndalsnes. Måndalen har utrolig mange gode kvaliteter, fasiliteter og ildsjeler som skaper optimisme i Rauma. Min families valg angående skole er basert på å få hverdagen til å gå opp, som mange andres. Venner betyr også mye. Med ny flott skole er det enda ett pluss for Måndalen. Vi får se hva valget for Lars blir om fire år.

Det som er ødeleggende er jo at Høyre presset voldsomt på for fritt skolevalg, som ble innført i 2016. Men i løpet av de siste 10 årene har bare 10 elever fra innfjorden valgt Åndalsnes, i tillegg til noen elever fra Måndalen og Vågstranda. Resten har valgt Måndalen. Dette vil i gjennomsnitt si 1 elev pr år, noe som jo ikke er et spesielt oppsiktsvekkende høyt antall elever.

Jeg tror at spørsmålet Renate Soleim stiller krever at man tenker seg godt om. Ja – vi kommer til å få flere eldre i tiden som kommer. Men skal vi dermed ikke bruke penger på å legge til rette for at vi skal få flere familier hit? Vi vil ha unge folk, klare til å etablere seg i kommunen vår, da må vi jo også legge til rette for det? Vi har satset mye penger og ressurser på Rauma Helsehus, et flott hus med ansatte som skal ta godt vare på våre eldre fremover. Men vi må også ha folk som fyller jobbene i kommunen, slik at vi faktisk har mennesker og midler til å ta vare på våre eldre på en god måte.

Å bygge bolig og velge bosted er en av de største beslutningene man gjør i livet, og da er det fint med forutsigbarhet! Vi har vedtatt oppgradering av skolen i Måndalen. Nå er tiden inne for å følge opp de vedtakene flertallet har gjort – ikke starte debatten på nytt enda en gang.

Jeg velger å ha tro på framtida for Rauma og for Måndalen, så jeg er villig til å satse!