Leserbrev

Debatten om skolestruktur i Rauma må tas på alvor!

Renate Soleim, leder i Rauma Høyre.  Foto: Privat

Leserbrev

Åndalsnes Avis kommenterte på lederplass den 03.09. at «vi må se på skolestrukturen i Rauma». Vi i Rauma Høyre er glad for at lokalavisa setter en så viktig sak på dagsorden. Som nevnt i mitt forrige innlegg har vi blitt møtt med taushet av politisk ledelse de gangene vi har prøvd og tatt opp saken. Det er høyst mulig at resultatet vil bli det samme etter en debatt, men vi må passe på saken blir debattert slik at den blir belyst fra alle sider. Bl.a. må det være lov å få stille spørsmålet hvor posisjonen skal ta pengene fra med hensyn til drifta av Måndalen Ungdomsskole.


Fra nyttår blir Vågstranda en del av Vestnes kommune. Nedleggelsen av skolen på Vågstranda har allerede skjedd (fra 01.08.20). Det var ingen protester fra noen på Vågstranda da Vestnes kommunestyre vedtok å legge ned skolen. Jeg antar at innbyggerne så det samme som vi i Rauma Høyre har sett noen år, nemlig at elevgrunnlaget ikke lenger var til stede. Men det er protester fra andre bygder i Vestnes som opplever at skolen deres kanskje forsvinner. I Sp i Vestnes har det oppstått en bitter strid, og flere av kommunestyrets medlemmer fra Sp har valgt å melde seg ut av partiet, fordi ordfører Geir Inge Lien (Sp) vil vurdere at flere skoler kan legges ned. (kilde; Rbnett 06.09.20.)


Rauma Høyre ønsker å gi ros til Lien for at han ikke stikker hodet i sanden, men ser utfordringene med stadig synkende elevtall over tid, og nekter for å bøye av for internt press. SSB sin framskriving over folketallsutviklingen er heller ikke for Vestnes noe lystig lesing.

Er dagens ordfører og varaordfører i stand til å se de faglige og økonomiske konsekvensene ved å videreføre dagens skolestruktur, eller skal vi oppleve at en skole blir bygd/renovert, og legges ned etter kort tids bruk, slik det skjedde med Rødven skole i sin tid?