Leserbrev

Ja til ny ungdomsskole i Måndalen

Per Johnny Voldseth.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Debatten omkring ny skole i Måndalen engasjerer innbyggerne og skaper politiske diskusjoner. Den overordna skolestrukturen i vår kommune behandles av kommunestyret, der det er delte meninger. Ingen er i tvil om at kommunen står ovenfor tøffe politiske budsjettforhandlinger i tida som kommer. Å sette ulike grupper opp mot hverandre kan ofte bli et urent politisk spill med kortsiktige løsninger. Skolestruktur er like viktig som andre lovpålagte tjenester. Spørsmålet handler om økonomi til å bære alle utgiftene.

Etter min mening er en satsing på ny ungdomsskole i Måndalen uten tvil et framtidsretta tiltak. Det vil bli større interesse fra folk i etableringsfasen og det vil mest sannsynlig øke tilflyttinga som hele kommunen er tjent med. Noe vi allerede har fått signaler om etter at kommunen markedsførte byggeklare tomter. Familier tiltrekkes tjenestene kommunen byr på og mange av disse er i arbeid og vil skatte av sine inntekter. Handelsnæringa vil kunne få nye kunder fra hele Rauma og næringslivet vil få tilbud om frisk ny arbeidskraft. Inntekter og befolkningsvekst gir bedre kommuneøkonomi og bedre velferd til alle generasjoner. Dette i tråd med planer som gir oss gevinst på sikt og bremser fraflytting. Vi må skape før vi kan dele og ha gode strategier for å få folk til å bli værende i Rauma.

Min største frykt i denne sammenhengen er om alle ungdomsskoleelevene må samles på Åndalsnes. Det vil være et storstilt sentraliseringstiltak som vil bryte ned Rauma samfunnet sakte men sikkert på mange områder. Et sentrum er etter mitt syn også tjent med kraftfulle bygder rundt seg. Mørke bygder, motløshet og fraflytting er ingen god strategi.

Måndalen er i dag ei levende bygd som er mer en klar for neste steg. Med seg har de solide aktører innenfor næringslivet som har strekt seg langt med sine bidrag til ny skole. Sammen med kommunen og innbyggerne ønsker de en skolesatsing og er på banen på en helt unik måte. Alt ligger klart.

Vi er på overtid nå. Bygda må gjenreises.