Leserbrev

Svar til Amundsen

"Det er så mange avvik mellom reguleringen og hva dere planlegger å bygge at jeg blir helt svimmel."

Geir Klepaker.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Jeg fikk vel ikke svar på det jeg spurte om og det forventet jeg heller ikke.


Poenget med innlegget er at man føler seg lurt når en så stor sak blir justert / endret osv. uten åpenhet og informasjon. Jeg har forståelse for at dere møter utfordringer underveis og må endre på detaljer men da bør det informeres om hva som skjer, og husk hvorfor. F.eks står det også i den godkjente reguleringsplanen følgende:

Der vil bli eit tårn/mast i traséen med høgde ca. 40-50m.

Men i avisa står det at dere skal sette opp en mast som er 60m. Hvor høy blir masta? eller vet dere ikke helt ennå? Og hvis den skal være 60m, hvem har godkjent at dere sette opp en mast som er 10-20 meter høyere enn det som er i regulering ?

Det er så mange avvik mellom reguleringen og hva dere planlegger å bygge at jeg blir helt svimmel.

Håper noen andre en utbygger vet hva som skjer i dette prosjektet kan informere i detalj hva som egentlig skal bygges og hvorfor reguleringsplan ikke følges?

Byggesøknad som er utenfor reguleringsplan krever vel dispensasjonssøknad?

Hvis det er mulig ønskes et klart svar uten tåkelegging av noen som helst art.