Leserbrev

Blir vi lurt trill rundt igjen?

  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Da er bygginga av gondolen i gang… Jeg er vel en av de som har engasjert seg i gondolsaken mer enn gjennomsnittet i Rauma. Det er sterke meninger rundt saken og det har jeg stor forståelse for da konsekvensene er mange, og påvirker oss på forskjellige måter. De fleste som har vært på Åndalsnes har sikkert lagt merke til at det skjer ting oppe i fjellsida. Men hva er det egentlig som skjer? Ut ifra hva jeg har lest meg frem til stemmer ikke aktiviteten med det som er skrevet i søknadene. Forutsetningene for den godkjente reguleringsplanen til Romsdalsgondolen har følgende tekst:

For område over skoggrensa skal alle byggetiltak gjerast med minst mogleg inngrep i terreng. Bygningsvolum skal delast opp, eller terrasserast, og følgje eksisterande terreng. Det tillatast ikkje planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for plassering av Fjellstasjon-/restaurant- /servicebygg. All tilrettelegging av tilkomst/gangareal, skal etablerast på enkle fyllingar, enkle fundament/pelar, utan behov for sprenging iterreng.

Selve gondolen ligger helt klart i gruppa tilkomst til fjellstasjonen, men det sprenges jo nå om dagen.

Slik svarer Romsdalsgondolen på kritikken.

Før denne regulering ble godkjent ble det også vist tegninger av en fjellstasjon som lå fint inn i terrenget, etter terrassering prinsippet som er beskrevet i fortsettingene. Men etter godkjenning blir tegninger endret, og byggesøknaden inneholder noe helt annet. Det ble visst for dyrt med terrassering med tanke på universal utforming. En så stor og seriøs aktør bør vel vite slike ting på forhånd eller ble vi lurt trill rundt? Det som nå skal bygges er, etter hva jeg forstår, i konflikt med forutsetningene i den godkjente reguleringsplanen. Alt skal nå bygges på et plan, det skal ikke terrasserast og følger ikke terrenget…

I den godkjente reguleringsplanen er en av forutsetningen: Bygningsvolum skal delast opp, eller terrasserast, og følgje eksisterende terreng.

Er det noen som har kontroll eller er det bare å ture i denne saken?

Jeg lurer på om systemet har blitt for komplisert til at vi forstår hva som egentlig er konsekvensene av politiske vedtak. Hvis det er tilfelle, må vi kunne forutsette at informasjonen som blir gitt av utbygger/kommunen er så korrekt og objektiv som mulig. Vi kan ikke ha misvisende informasjon og noen form for tåkelegging. Når slike tilfeller oppstår forstår jeg at enkelte reagerer og tyr til såkalt sivil ulydighet. Det er ikke bra når innbyggere i ettertid føler seg lurt trill rundt.

En annen uheldig konsekvens for meg som politiker er at jeg ved senere anledninger vil få en forutinntatt holdning når jeg skal behandle saker, og det liker jeg ikke. En av mine mål er å ta fatt i enkeltsaker med objektivitet og blanke ark. Det blir vanskelig når man har en negativ erfaring fra tidligere med en aktør, og det er uheldig for begge parter.