Leserbrev

Positive til veg – svært negative til bompenger

Katrine Wold Deunk, leder i Rauma Næringslag.  Foto: Kjetil Svanemyr

Leserbrev

Uttalelse fra Rauma Næringslag angående ny veg Veblungsnes:

Rauma Næringslag mener at det er viktig at ny veg, eller utbedring av dagens veg gjennom Veblungsnes prioriteres. Det er svært krevende både for beboere og også for de vegfarende at eksportvegen fra Sunnmøre til Østlandet skal bruke dagens veg.

Når det gjelder valg av trase for veg, er det et faglig og økonomisk spørsmål som Rauma Næringslag ikke føler seg kompetent til å uttale seg om.

Rauma Næringslag har imidlertid et stort behov for å understreke at bompengefinansiering på Veblungsnes vil gi store konsekvenser for næringslivet i kommunen. All virksomhet innad i kommunen vil bli hemmet. Åndalsnes som handelssenter i kommunen vil miste kundegrunnlag, og bedrifter vil få økte kostnader. Rauma er definert som et eget bo- og arbeidsområde, siden det er krevende å pendle ut og inn av kommunen. Mange personer reiser innad i kommune mellom bosted og arbeidsplass, og en bom på Veblungsnes vil være et hinder for denne fleksibiliteten.

Rauma har vært gjennom en opprivende runde med bompenger på Sørsida som gjør at kommunegrensene nå endres. Dette kan vi ikke oppleve på nytt.

Styret i Rauma Næringslag, på vegne av næringslivet i Rauma

Katrine Wold Deunk, styreleder