Leserbrev

Min frihet stopper når din starter...

Mohsen Touihri.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Ingen fortjener å få sin eiendom og sitt hjem ødelagt, ingen fortjener å få en voll av jord eller en høy støyskjerm, kun 5–10 meter fra sitt stuevindu, for at storsamfunnet skal kjøre noen få sekunder raskere på en strekning på 800 meter. Ved å gå inn for en «motorvei» på en så trang og kort strekning, vil gjøre alle til tapere. Det å resonnere frem med store teorier på en lokal smal vei, er kynisk og utsøkt.

Spekulasjoner om at ikke å godkjenne en ny vei på Veblungsnes, vil/kan på sikt være til aber for handel på Øran eller for godstoget, er meningsløst. Den store faren for indre Romsdal er Møreaksen og intet annet.

Til deg Rauma-politiker, ved å stemme for alternativ 4, så vil du stemme for hele pakka. Denne pakken vil inneholde ødeleggelser, bom og en 80-sone midt i et boligfelt. Stem etter din samvittighet og overbevisning, og absolutt ikke etter press fra ditt parti. Prinsipper og prestisjer må legges bort. Vi er alle naboer og vi er kun vandrere i tid og sted, så la din frihet og min sameksistere …

Statens vegvesen har definert dette området som særdeles utfordrende. Vil da ikke å bygge i mange meter høyde med jord, sand og stein påvirke og destabilisere grunnen? Tenk over det.