Leserbrev

Momenter angående E136 gjennom tettstedet Veblungsnes

Skissa viser ny E136 gjennom Veblungsnes som veg i dagen.  Foto: Statens vegvesen

Leserbrev

1. Bomvei

Når vår tidligere ordfører uttaler seg gang på gang at han har jobbet utrettelig, inkludert i helgene, for en bomfri vei for Vågstranda, så har vi merket oss at den samme personen parallelt har jobbet utrettelig for en bomvei på Veblungsnes. Når vår nåværende ordfører var med for å feire slutten på den samme bommen, så uttalte hun seg klokelig til ÅA den 04.02.20 at: «Dette betyr mye for økonomien og bevegelsesfriheten til folk...»

Fire måneder etter dette stemmer formannskapet med ordføreren i spissen, enstemmig for en løsning på Veblungsnes som inkluderer bomavgift .

Vår kommune vil dessverre snart miste nesten 500 medborgere fra Vågstranda. Bomveien i sin tid var den utløsende faktor og sterkt medvirkende til en rivende prosess. En ny bomvei på Veblungsnes, vil utvilsomt påføre den samme rivende prosessen, både på kort og lang sikt . «Sørsida» av Rauma kommune og ikke minst sentrum, vil bli skadelidende av en ny bomveg . La oss alle sammen lære av historien. Hvis ikke tror jeg både Måndalen og Innfjorden søker blikket mot Vestnes.

Det er meget urettferdig og uklokt at rådmannen i sin innstilling ber om fritak av bomveien for beboere på Veblungsnes og derved legger byrden på andre av kommunens innbyggere som er avhengig av blant annet å pendle inn til Åndalsnes. «Sørsida» er ikke blitt verken involvert eller forespurt om sine synspunkter i denne saken . Kommuneadministrasjonen og dets politikere burde heller jobbe for aldri mer bompenger for befolkningen i sin egen kommune. Det tok meg én telefonsamtale til en ansvarlig ansatt hos SVV, for å få opplyst at han ikke synes noe om en bomvei på en så kort strekning her i Rauma . Bompengeproblematikken burde vært en viktigere sak for vår kommunes representanter, men blir «glemt» for skynde frem et lite redegjort vedtak som «skal sikre at man i det hele tatt får til noe», som en av våre representanter tidligere uttalte i en annen, og mye verre, formulering. Skal vi virkelig bruke hundrevis av millioner skattepenger for å få en dårlig løsning, og skal vi finne oss i en særdeles dårlig løsning for nesten 20% av Raumas innbyggere?

2. Veien og alternativ 4

Denne løsningen som ble omfanget av formannskapet, er utvilsomt den verst tenkelige løsningen. Den er hensynsløs for oss alle.

Det å rive hjem til barn, ungdommer og eldre, samt ødelegge natur og landskap er hensynsløs. Vår tidligere ordfører og hans medpartimedlem har argumentert for sin holdning i denne saken med: Oppvekst, veisikkerhet og økonomi .

Oppvekst for hvem? Når husene til familiefolk blir tilintetgjort, hva er poenget med oppvekst? Er det slik å forstå at oppveksten på Veblungsnes er tiltenkt noen og ikke andre?

Veisikkerhet er et viktig argument som må omfavnes av alle. Men vil veien bli sikrere med en 80-sone, enn med dagens 50-sone? Fart er som vi alle vet hovedbidragsyter til ulykker. Hva er sikkert med å bygge en lik problematikk som man allerede har?

Økonomi, er hos mange selveste drivkraften i sine argumentasjoner. Familiers hjem og naturen som finnes her, kan det ikke settes en prislapp på.

Ved å flytte veien kun noen hundre meter fra eksisterende strekning, vil vi verken løse sikkerhet, støy, forurensning eller bedre nærmiljø for våre familier. Tvert imot vil det kun skape en kopi av en eksisterende vei med akkurat samme utfordringer.

3. Planleggingen av ny vei

Statens vegvesen har til nå (ufattelig nok) brukt mellom 50 og 60 år på en strekning som er under 1 km lang. Det kan vel ikke være langt fra en verdensrekord?

SVV har brukt mye penger på utredning og tidligere også innløst hus her. Er ikke det på tide at andre enn SVV kan utrede saken? Er det for mye forlangt at andres øyne og andre visjoner legges til grunn?

Våre politiske organer, spesielt våre folkevalgte, har et historisk ansvar. Jeg er klar over trettheten folk føler i denne saken, men en stemme for alternativ 4 er en stemme for ødeleggelse i evig tid og en stemme for en dårligere løsning enn dagens løsning .

En personlig overbevisning kan ikke ukritisk styres eller påvirkes av en uklar skisse fra SVV. Her må det tenkes helhetlig og fornuftig.

Den 20.03.2019 har formannskapet gjort følgende vedtak om E136 gjennom Veblungsnes , FS-21-2019 :

«Saka utsettes inntil kommunestyre har gjennomført en befaring på Veblungsnes.»

Den 04.06.2020 har formannskapet enstemmig gått inn for alternativ 4 som inkluderer bompenger .

Og ja, riktig gjettet, uten befaring...


Til slutt vil jeg appellere til alle våre naboer som bor i Veblungsnes, gjør følgende:

Lukk øynene i noen sekunder, se for deg hvordan alternativ 4 for alltid vil endre oss. Du vil for alltid se Tuen med forhøyet voll. Du vil ikke mer se grønne blomstrende hager, hus og vinduer som lyser på vinteren og ingen barn som venter på skolebussen.

Det å lede veien i en tunnel på 500 m, vil uten tvil for alltid forene stedet.

Dette alternativet vil være den billigste når totalen blir lagt til grunn.