Leserbrev:

«Kommer man med nye tanker og ideer, så blir man med forskjellige type hersketeknikker forsøkt dempet, eller helst forsøkt kneblet»

Renate Soleim er leder i Rauma Høyre.  Foto: Privat

Leserbrev

«Eller er det slik at demokratiet kun fungere når saken går i ens egen favør»? Spør Greve.

Her er vedtaket fra 20.02.20. «. Rauma kommune vil ansette/omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen. Vedkommende starter arbeidet senest 01. august 2020.

Det fikk flertall Greve. Det er dere som har endret vedtaket i etterkant fordi det ikke er i deres favør. Synes du det er riktig?

Kommunestyret sist onsdag ble en trist dag for demokratiet og ikke minst de som opplever mobbing.

Etter kommunestyre 20.05 tenkte jeg, hvorfor orker jeg det her?

Her har administrasjon satt en strek over et lovlig fatta vedtak, og et flertall i kommunestyret synes det er helt greit.

Hva trenger vi politikere til da?

At posisjon syns det er greit, er jo ikke sjokkerende, for det er jo som Geir Klepaker i MDG så helt rett sa ; Administrasjon har svart på Drahos sitt forslag som ble nedstemt. Og alt det kommunen har gjort, baserer seg på den konklusjonen. Så hvorfor denne har gått videre og ikke blitt avvist med en gang forstår jeg ikke. Vi må støtte demokratiet.

Takk Geir Klepaker, du får meg til å ikke miste trua på demokratiet helt.

Kommer man med nye tanker og ideer, så blir man med forskjellige type hersketeknikker forsøkt dempet, eller helst forsøkt kneblet.

Jeg som noen har skrevet er vel fortsatt "førstereisgutt" , men i den saken her, kan vi aldri gi oss.

De fleste slipper heldigvis å oppleve mobbing, men for de som gjør det, for å oppnå tillit og kontakt, er det helt vesentlig at de kan ta kontakt med en person som er uavhengig. De dystre mobbetallene i kommunen, forteller oss at en endring er verdt og prøve. Ikke minst, foreldre til barn som opplever mobbing forteller oss at noe nytt må prøves.

Det her er ikke kritikk til alle de fantastiske lærerne, rektorer, PPT osv i kommunen vår, men det faktum at vi oppriktig mener at det her problemet ikke løses av mer av det vi har fra før, men at vi trenger en uavhengig person og nye øyne.

Men dette skulle vi egentlig slippe å argumentere for. Dette ble vedtatt den 12.02. Men med administrasjon, ordfører, varaordfører i spissen, har man rett og slett ikke godtatt en flertallsavgjørelse.

Det er bare trist.