Leserbrev

Reiselivet i Rauma trenger hjelp for å komme ut av koronakrisen

Svein Kroken er nestleder i Romsdal Reiseliv og Handel.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Da korona-alarmen gikk den 12. mars, medførte det at også de fleste reiselivsbaserte bedrifter i Rauma kommune måtte redusere, eller stenge ned sin virksomhet.

Reiselivet er blant de næringer som ble først og hardest rammet.

Hoteller og restauranter i vår kommune har opplevd at belegget har stupt nedover til nærmest null, noen har valgt å stenge helt ned, butikker, bensinstasjoner, bilutleie, busselskaper og andre virksomheter, har fått omsetning sterkt redusert. Flere av bedriftene har måttet permittere eller si opp ansatte.


Campingplasser melder om svært lav etterspørsel og frykter for sommersesongen.

Ingen vet hva årets sesong bringer av bookinger og trafikk.

Vi kommer til å se et annet reiseliv enn det vi har hatt. Måten vi reiser på vil endres betydelig.

Fremtiden i reiselivsnæringen i Rauma er ikke bare negativ, vi har de store attraksjonen i fylket med Trollstigen, Trollveggen, Romsdalseggen og Rampestreken. Disse naturbaserte ikonene, vil hjelpe oss fremover, og ut av krisen.

Romsdalseggen vil ifølge prognoser kunne bli besøkt av opptil 130.000 til sommeren.

RRH-sjefen om 130.000 på Romsdalseggen i sommer: – Dette skal vi klare

Jorid Bjerkeset i Romsdal Reiseliv og Handel (RRH) mener økt eggenturisme er en god kompensasjon for at cruiseturistene uteblir denne sommeren.


Kompani Lauritzen gir oss betydelig skyvekraft og mange vil strømme Åndalsnes/Setnesmoen for å kunne gå i kompani Lauritzen sine fotspor.

Romsdal Reiseliv og Handel (RRH) er reiselivsnæringens organisasjon i Rauma. Vi markedsfører kommunen, tar vare på vertskapsrollen, medlemmer og drifter Romsdalseggenbussen.

I hovedsak kommer midler til drift av RRH fra medlemmene og andre inntekter som blant annet bussing av cruisegjester. Dette har finansiert vertskapsrollen, men denne inntekt er nå for 2020 helt borte.

Blant annet er dette grunnen til at søknaden gjelder kun for 2020.

RRH sitter på en god kompetanse, der vi det siste året har hatt en god dialog med Tindesentret, Nordveggen og den nye operatøren på Raumabanen, SJ, for å få til en avklaring mellom de ulike aktørene og rollefordelingen innen reiselivet.

RRH har valgt sin kurs, og vi er klare til å jobbe sammen med og på tvers av ulike aktører. Dette har vi gjort gjennom dialogmøter med medlemmer og næringen. Fra nyttår vil handel bli skilt ut, der handel i egen organisasjon vil ivareta sine interesser.

RRH står i første rekke for sine medlemmer og for reiselivet i Rauma. RRH har som en av sine oppgaver å drive utadrettet markedsføring av Rauma kommune. Medlemmer og næringen selv betaler en kontingent som fastsettes ut fra størrelsen av bedriften. RRH drives delvis av denne kontingenten og driftsoverskuddet fra Romsdalseggenbussen.

I dagens kritiske situasjon vil RRH sine budsjetter fort kunne bli reduserte. Derfor ber vi på næringens vegne nå om økonomisk hjelp. Det å styrke økonomien i RRH vil være til hjelp for næringen gå og til markedsføring av Rauma kommune.

Formannskapet ville ikke gi penger - sender oppfordring til Kraftfondet

Formannskapet pekte på kommunens egne, vanskelige økonomisituasjon. Flertallet vil ikke støtte Romsdal Reiseliv og Handel med 250.000 kroner.


RRH ønsker et nært samarbeide med vår kommune til gjensidig nytte, der kommunen og næringen kan trekke veksler på hverandre, og kan utfylle hverandre. Sist vi hadde et slik felles samarbeide, var nylig da RRH med sine synspunkter og kontakter sammen med politikere fra Rauma, bidro til at Trollstigen kom inn på første plass over prioriterte rassikringstiltak i fylket.

Frem til 2014 mottak RRH over flere tiår et tilskudd fra Rauma kommune som tilsvarte en etatssjefs lønn. Dette pga. at RRH tok på seg vertskapsansvaret på vegne av kommunen. Dette tilskuddet ble brått tatt vekk i 2014.

Nå trenger RRH «nødhjelp». – Vi er også rammet og blitt slått ut av koronaviruset og mister store inntekter fra blandet annet cruiseskipene som uteblir i 2020. Derfor trenger vi hjelp av Rauma kommune for å komme oss over «kneika». Det ligger også i sakens natur at flere av våre medlemsbedrifter vil miste omsetning, dette igjen vil påvirke markedstilskudd/kontingent inn til RRH.

RRH har tidligere sendt en søknad om tilskudd fra kraftfondet til markedsføring/drift. RRH har også søkt om et likviditetslån fra kraftfondet på kr 250.000. Denne søknaden er til behandling i fondet.

Romsdal Reiseliv og Handel søker til kommunen om 250.000 kroner i tilskudd

Romsdal Reiseliv og Handel ber om penger fra Rauma kommune.


Tilskudd til drift ble avvist og videresendt til kommunen da fondets vedtekter ikke åpner for driftstilskudd.

Reiselivsnæringen blir ofte omtalt som den nye oljen, Rauma kommune har også reiselivet som et satsingsområde, vi håper Rauma kommune ser nytten og verdien i det arbeidet som RRH gjør for reiselivsnæringen og handelsnæringen i vår kommune og for mer enn 100 medlemmer. RRH ber om hjelp til å bli friskmeldt av coronaviruset. Uten hjelp og støtte fra Rauma kommune, blir det svært utfordrende for RRH fremover.

Svein Kroken, nestleder i RRH