Leserbrev

Svar til Renate Soleim om våre tanker

Torbjørn Rødstøl, Rauma Sp.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Takk til Renate for svar på mitt tidligere leserinnlegg. Selv om jeg opplevde tonen i svaret noe skarp, så sto det – en varm hilsen under, og det setter jeg selvsagt pris på. I politikkens vesen ligger det jo at man har forskjellig syn på ting, og at man derfor ikke er enig i ett og alt. Det som i enkelte sammenhenger kan være utfordrende er å kunne diskutere ting på en saklig måte, og ha respekt for hverandres motstridende syn. For å unngå misforståelser så gjelder dette like mye for meg selv, som for andre.

Den andre utfordringen er å kunne formidle sine synspunkter på en måte som gjør at mottaker oppfatter ting på samme måte som det du selv legger i ordene.

På dette feltet sliter jeg tydeligvis, for det blir lett misforståelser.

Selv mente jeg å ha skrevet et saklig innlegg.

Når jeg skrev mitt leserinnlegg så var det for å gi uttrykk for mitt syn på saken, og at det avviker en del fra mye av det som er skrevet offentlig. Rådmannen har, slik jeg ser det, kommet tilbake til politisk nivå med en vanskelig sak hun jobber med, og søker råd. Det er politikerne som avgjør hva som skal skje.

Dette er etter mitt syn noe annet enn: har vraket vedtaket – tillitsvalgte, PPT og rektorer har bestemt at vedtaket i k.st. er dårlig og bare sagt at dette gidder vi ikke å bry oss om.- dette er skandale – bestilling fra k.st. skrotes av adm. osv.

Jeg skrev at når jeg så på saken i etterkant så syntes jeg Drahos sitt forslag var best. Det er min mening – selv om forslaget falt. Før det skrev jeg at jeg er svært i tvil om hva som er de mest effektive tiltakene mot mobbing, og at dersom jeg hadde vært til stede i avstemmingen kunne det godt hende at jeg hadde stemt for Høyre sitt forslag.

Det er meg fullstendig uforståelig hvordan enkeltpersoner på Facebook da kan skrive at jeg (Torbjørn) skriver på en så nedlatende måte at vedkommende sitter igjen med et inntrykk av at jeg mener at i kommunestyret sist, var det 14 uvitende representanter som fikk vedtatt et forslag mot 12 mer opplyste sin vilje.

Jeg må innrømme at jeg måtte lese både Facebook innlegget og mitt eget innlegg flere ganger uten å forstå et fnugg.

Når det gjelder oppfølging av vedtak fra administrasjonen, så mener både jeg, og sikkert alle andre, at det skal følges opp. Men som før beskrevet så er jeg ikke enig i alt som blir uttrykt i saken. Jeg håper imidlertid at vi er enige om at både alle politikere, og administrasjon, gjør sitt beste for å motvirke mobbing, men at det kan være forskjellige syn på hvordan dette best skal gjøres. At Høyre tar saken inn til kontrollutvalget synes jeg er en ryddig beslutning.

Jeg er nesten litt misunnelig på Høyre som har så klare meninger om hva som må gjøres. Selv synes jeg dette er et svært vanskelig problematikk, og som jeg skrev tidligere har jeg behov for god saksopplysning.

På spørsmålet om jeg vet hva mobbing er, så må jeg si at jeg selv ikke har opplevd mobbing, men jeg har en viss peiling.

Da jeg skrev at forslagsstiller ville kaste seg rundt og få omdisponert en person til mobbeombud, blir det tydeligvis tolket i svært negativ mening. Jeg skrev før dette, at de fleste mente at innstillingen var for lite proaktiv, og at det derfor kom mange innspill. I min kultur er det «å kaste seg rundt» et positivt begrep på noen som tar initiativ, og vil ha ting gjort. Når dette fører til irritasjon, må jeg bare beklage ordbruken.

Jeg håper med dette at en del misforståelser er oppklart.

Jeg må nok fortsette å studere saken fram til neste kommunestyremøte.