Leserbrev

Rauma Boliger sine tanker om salg av Vangstun

Ellinor Torsgård Solheim.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Rauma Boliger AS er bekymret for konsekvensene av et salg av Vangstun.

Hovedbygget som er tenkt solgt ligger på et området med omsorgsboliger. Det er tett mellom hovedhuset og omsorgsboligene samt dårlig trafikale forhold. Det er heller ingen klare tomtegrenser (de kart som vi fant over området) som skiller hovedhuset fra omsorgsboligene, heller et parselliknende forhold der skille mellom to forskjellige bruksnummer går gjennom hovedhuset. Dette er sikkert bare en formalitet å ordne opp i, men trenger likevel å bli nevnt.

Vi forstår det slik at det ikke har vært diskutert eller kommet til uttrykk verken fra andre instanser eller fra politikere at det ligger omsorgsboliger på tomta. Heller ikke at det er gjort begrensninger i forhold til kjøper, eller hva det skal bli brukt til i framtida.

Slik Rauma Boliger ser det, er det lite heldig å blande turisme/overnattingssted/matservering med trafikk utover kveldene, inne på samme området som omsorgsboligene. Det kan også gi unødvendig begrensninger for forflytting utendørs for beboerne hvis trafikkmengden øker betraktelig inne på området.

Vi er derfor bekymret for salget, da vi mener at nærhet til omsorgspersoner – deriblant psykiatri – vil slå uheldig ut.

Daglig leder samt undertegnede har hatt møte med rådmann ang. saka, riktignok etter vedtaket om salg var gjort. Men uansett om vedtak om salg er gjort, så må en eventuell kjøper gjøres oppmerksom på disse forhold, for det kan gi begrensninger i forhold til tenkt aktivitet. Enn så lenge så har kvikkleire-problematikken stoppet utbygging/salg i området. Vi vil derfor benytte anledningen til å gjøre de folkevalgte oppmerksom på vårt syn i saka. Det er jo godt mulig å ta opp igjen ei sak når vesentlige saksopplysninger ikke har blitt vurdert.