Leserbrev

Noen tanker om Torbjørn Rødstøl sitt leserinnlegg

Renate Soleim.  Foto: Privat

Leserbrev

Torbjørn Rødstøl skriver i sitt innlegg om mobbing bl.a. følgende, sitat:

«Når jeg ser på saken i etterkant ville nok forslaget fra Jan Drahos være det mest fornuftige:

Kommunestyret ber administrasjonen om å komme til neste kommunestyremøte med tilbakemelding på om det kan og bør ansettes/omdisponeres en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen. Dette falt imidlertid med 12 stemmer.» Sitat slutt.


Dette utsagnet fra Rødstøl er sakens kjerne. Forslaget om å komme tilbake til kommunestyret med tilbakemelding om det kan og bør ansettes en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen, det falt, Torbjørn Rødstøl! Kommunestyret vedtok at det skal ansettes/omdisponeres en person som skal dedikeres dette livsviktige arbeidet. Den personen skulle begynne senest 1. august. 2020. Har ikke Rødstøl respekt for flertallsavgjørelser?

For å prøve å fortelle leserne at vedtaket var hastverk (underforstått dårlig), så skriver også Rødstøl følgende, sitat:

«Det endte opp med mange forskjellige innspill og tillegg til innstillingen. Ett av disse var å kaste seg rundt og ansette/omdisponere en person som skulle dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen, og med oppstart senest 1 august», sitat slutt.

Nei, Rødstøl. Dette var ikke noe «kaste seg rundt forslag». Høyre hadde dette forslaget i programmet vårt til valget i høst. Dette har vi tenkt lenge kan være en måte å begrense mobbing på. Jeg foreslo dette også i formannskapet, og fikk flertall.

Videre skriver Rødstøl følgende, sitat: «Det som bekymrer meg er debattform og tone både i møtet og på sosiale medier i denne saken, som tar for seg mobbing».

Her kommer Rødstøl med en dårlig skjult kritikk av meg, som i møtet i formannskapet, var klar og tydelig på at dette var ikke det vi vedtok i møte den 12.02. i kommunestyret. Dette er en velkjent taktikk når man går tom for argumenter, og skal prøve å vinne sympati, at man slenger rundt seg påstander som skal skade den andre part. Er det slik Rødstøl at hvis vi er sterkt uenig i en sak, mener at det er gjort en feil osv, så skal det ikke være lov å ta dette opp?

Det er viktig at vi ikke knebler debatten, og påberoper seg at da er det mobbing hvis man er kritisk. Det er grunn til å spørre seg om Torbjørn Rødstøl vet definisjonen på hva mobbing er.

Jeg har opplevd det verste et barn kan oppleve. Dette har jeg fortalt om i Åndalsnes Avis tidligere. Også den gang klarte en fra Sp og ta fokus vekk fra hva saken egentlig dreier seg om.

Jeg og resten av Høyre vil gjøre alt vi kan for de barna som hver dag blir utsatt for denne forferdelige mobbingen. De siste dagene har vi mottatt flere meldinger fra foreldre til barn som blir/har blitt mobbet, som er utrolig skuffet over at vedtaket som ble gjort 12.02. ikke er blitt fulgt opp. De hadde endelig sett fram til at det kunne være en person som kunne kontaktes, og som ikke hadde noen bindinger til verken skolen, ppt osv.

Nettopp for å kunne tale barnet/ungdommen sin sak helt uavhengig.

Ps. Jeg og Høyre har full tiltro lærerne, rektorer, PPT, osv i Rauma kommune, men denne saken dreier seg om at et vedtak ikke har blitt fulgt opp, og derfor har vi bedt kontrollutvalget om å se på saken.

Med varm hilsen Renate Soleim.