Leserbrev

Teknologien har løpt fra spillmonopolet

Ottar Dalset.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Norge er et skatteparadis for utenlandske nettselskaper. Taperne er spillere, frivilligheten og samfunnet.

Enerettsmodellen skulle sikre Norsk Tipping og Rikstoto enerett på å tilby pengespill i Norge. Formålet var å begrense uønsket spilleatferd, og sikre frivillige organisasjoner økt og sikker tilgang til inntekter. Siden 2000-tallet har det vokst frem digitale spillplattformer fra flere hundre utenlandske nettspillselskap. 40 av disse selskapene tilbyr sine spill i Norge, og lekkasjen til disse er beregnet til 3,5 mrd. årlig. I det norske monopolmarkedet har de utenlandske spillselskapene en markedsandel på rundt 50 prosent.

For dagens spillemonopol er ikke et reelt monopol. Derfor har Norsk Lotteri ved to ganger søkt Kulturdepartementet om etablering av lisens for pengespill og lotterier i Norge. Vi har fått avslag begge gangene – med begrunnelse i enerettsmodellen. Da vi tok ut stevning mot staten for brudd på EØS-avtalen, frikjente Oslo tingrett staten og konkluderte med at dagens monopol erklæres «nødvendig». Dommen er anket.

Utfordret det norske spillmonopolet, tapte i retten

Spillselskapet Norsk Lotteri, med Ottar Dalset i spissen, gikk rettens vei for å velte Norsk Tippings spillmonopol, men tapte og må betale 754.000 kroner i sakskostnader.


Resultatene til den mislykkede pengespillpolitikken taler for seg selv. Lekkasjen til de utenlandske spillselskapene – som ikke er regulert etter åpenhet, ansvarlighet og kontroll – er enorm. I tingretten var vitnemålene til disse selskapene knusende for staten. De anser Norge som et skatteparadis der de kan operere skattefritt med enorm fortjeneste. Konsekvensen av dagens pengespillpolitikk betyr at norske idrettslag og organisasjoner går glipp av mellom 1 og 2 mrd. skatteinntekter årlig, ifølge en Menon-rapport, som viser at en lisensordning er samfunnsøkonomisk lønnsom.

I løpet av monopolets 71 leveår har ikke Norsk Tipping evnet å utvikle et verktøy for å måle lekkasjen til utenlandske nettselskaper. Monopolisten makter ikke å bevise en kanaliseringseffekt – der norske spillere skal bevege seg fra uregulerte aktører og over til Norsk Tipping. På monopolistens vakt har det motsatte skjedd og norske spillere flykter over til utenlandske nettspill. Da blir det meningsløst å begrunne eneretten med en kanaliseringseffekt som ikke kan bevises.

Imens tviholder monopolisten på sine privilegier. Brudd på EUs lover om annonsering av pengepremier og markedsføring av e-sport mot barn viser at Norsk Tipping opptrer desperat. Nylig fikk Norsk Tipping grønt lys for pengespill på e-sport, og barn ned til 10-årsalderen eksponeres for spill. Norsk Tipping mener det er problematisk, mens vi risikerer at barn og unge vil diskutere odds i skolegården.

Gir ikke opp kampen mot spillmonopolet, anker dommen

Spillselskapet Norsk Lotteri, med Ottar Dalset i spissen, fikk ikke tingrettens medhold i at Norsk Tippings spillmonopol strider mot EØS-avtalen. Nå ankes saken til lagmannsretten.


Norsk Tippings aggressive markedsføring har gitt befolkningen lettere tilgang til spill, men med langt høyere summer enn før. Mens nettspillselskapene har operert skattefritt, har dette resultert i at våre ideelle organisasjoner ha tapt +/- 25 mrd. de siste 13 årene. Det er mer enn et par nye ballbinger. Nylig meldte TV2 at Norge tildelte 3,2 NOK til Kina – som brukte 330 mrd. NOK på OL i 2008. Taperne er grasrota og barn og unge.

Etter monopolets utvidelse i 2007 ble det etablert en kompensasjonsordning for bortfall av automatinntekter for organisasjoner som tidligere hadde automatinntekter. Dette skulle vare inntil erstatningsordning fant sted. Ordningen bortfalt i 2018, uten at ny ordning hadde funnet sted. Imens har det blitt 500 nye nasjonale frivillige organisasjoner – og 4000 totalt, ifølge nylig NORCE-rapport.

Kombinasjonen av enerettsmodellen og utenlandske aktører har ført til økt omsetning, flere spillere, flere spilleavhengige og større sosiale problemer. Derfor står Norsk Lotteri fast på at enerettsmodellen ikke er et egnet verktøy for dagens spillmarked. Vi vet også at erfaringene fra land som har etablert lisensordning er positive. Her har en større del av den uregulerte spillingen kommet under statlig regulering.

Mener dagens spillmonopol er i strid med EØS-avtalen

For første gang siden 2008 går et spillselskap rettens vei for å velte Norsk Tippings spillmonopol. Mandag startet saken i Oslo tingrett.


Norsk Lotteri er et selskap som skal bli eid av det norske folk og organisasjoner. Vi ønsker å etablere en ordning for å dekke bortfallet av inntekter og kompensasjonsordningen. Vi ønsker å etablere en lisensordning som et supplement til Norsk Tippings monopol, slik EØS-avtalen gir adgang til. Sammen kan vi operere side om side i åpenhet, med klare avtaler om bidrag til frivillig sektor. Slik sikrer vi en bedre spillepolitikk med et bedre vern for spilleavhengige – og økte midler til norske lag og organisasjoner, i tråd med Stortingets uttalte mål.