Lesarbrev

Kartverket bør anerkjenne grensa frå gamalt amtskart

Ett i pluss. Lammetapet fra i fjor ble plutselig redusert for Olav Asbjørn Moen i Måndalen. Midt i februar kom et levende lam ned fra fjellet. 

Leserbrev

Til Rauma kommune/Kartverket

Eg fekk i går kveld 28/1 tilgang til deler av et gammalt kart som viser grensa i Svartevassområdet. På kartet står : «6-62 Printet by Noregs Geografiske Oppmåling» tilsvarande Kartverket i dag. Det har altså vore ei grensejustering i området sidan det gamle amtskartet var gjeldande.

Eigedomane deira kan hamne i Vestnes når Vågstranda går ut av Rauma kommune:

Grunneigarar kritiske til grensejusteringa

Grunneigarane ved sørsida av Svartevatnet i Måndalen er kritiske til forslaget frå Kartverket om ny grense mellom Rauma og Vestnes.


Grensene på det for meg « nye» kartet (6-62) samsvarer med folks oppfatning av gamle eigedomsgrenser i fjellet mellom Måndalen og Vågstranda, og bør etter mitt syn leggast til grunn som kommunegrense mellom Rauma og Vestnes. Kartverket bør anerkjenne denne grensa, og sjå bort frå sitt forslag til ny grense mellom Rauma og Vestnes.

I mitt brev til Rauma kommune/ kartverket 19/7 2019, levert servicetorget med lovnad om vidare formidling til Kartverket, hadde ikkje underskrivne kjennskap til at grensa var fastsett i kart 6–62 og at forslag til grensesetting dermed ikkje var aktuelt.

Kan Kartverket, Vestnes kommune og Rauma kommune samlast om denne grensa?